SRIP Tovarne Prihodnosti

EFFRA se zavzema za ambiciozno financiranje v FP10 programu za povečanje trajnosti evropske proizvodnje

Po uvedbi peticije za raziskave in inovacije v proizvodnji je EFFRA skupaj z več kot 100 evropskimi združenji podpisala skupno izjavo, v kateri so institucije pozvali, naj znatno povečajo proračun za prihajajoči okvirni program za raziskave in inovacije (FP10). Izjava poudarja ključni pomen skupnih raziskav, razvoja in inovacij (RD&I) pri zagotavljanju industrijske prihodnosti Evrope. Zavzema se za znatno povečanje proračuna 10. okvirnega programa za zaščito prihodnosti. V skladu z našim poslanstvom še naprej poudarjamo nujnost sodelovanja na področju raziskav in inovacij za ohranjanje evropske konkurenčnosti. S pospeševanjem sodelovanja med industrijo, raziskovalnimi in tehnološkimi organizacijami (RTO), akademskimi krogi in vladami želimo pospešiti tehnološki napredek in okrepiti svetovni ugled evropske proizvodnje ter navdihniti nov val inovacij. Strateška vključenost EFFRA v 10. okvirni program je ključnega pomena za spodbujanje skupnih raziskav, izkoriščanje strokovnega znanja v panogi in spodbujanje zasebnih naložb. Ta prizadevanja so v skladu z našim poslanstvom spodbujanja tehnoloških inovacij, reševanja industrijskih izzivov in podpore zelenemu in digitalnemu prehodu EU. Z znatnim financiranjem in strateško osredotočenostjo želimo ohraniti vodilni položaj Evrope na področju globalnih inovacij in spodbujati trajnosten, konkurenčen industrijski sektor.

Skupna izjava >>

Publikacija >>