SRIP Tovarne Prihodnosti

Evropska komisija objavila “2024 State of the Digital Decade Report”

Evropska komisija je 2. julija 2024 objavila drugo letno poročilo o stanju digitalnega desetletja, ki ocenjuje napredek – tako na ravni EU kot na nacionalni ravni – pri uresničevanju ciljev, določenih v programu politike digitalnega desetletja 2030.

Raziskuje ključne gonilne sile in izzive za dosego digitalne preobrazbe EU, vključno z novo geopolitično paradigmo, spodbujanjem konkurenčnosti v zapletenem gospodarskem kontekstu, vstopom v novo dobo, ki jo oblikuje generativna umetna inteligenca, ter ohranjanjem vključenosti ljudi in družb v vedno bolj hibriden kontekst.

2024 Poročilo stanja digitalnega desetletja

Letošnje poročilo je poziv državam članicam k okrepljenemu ukrepanju, naj bodo bolj ambiciozne, saj je doseganje ciljev digitalnega desetletja na področju digitalne infrastrukture, podjetij, spretnosti in javnih storitev ključnega pomena za prihodnjo gospodarsko blaginjo in družbeno kohezijo EU. V tem kontekstu je Komisija tudi posodobila priporočila za posamezne države in medsektorska priporočila za vsako državo članico EU, da bi odpravila ugotovljene vrzeli.

Poročilo kaže, da je za dosego ciljev za leto 2030 glede digitalnih znanj in spretnosti treba opraviti še veliko dela: samo 55,6 % prebivalcev EU ima vsaj osnovne digitalne spretnosti, pri trenutnem tempu pa bo število strokovnjakov za IKT do leta 2030 doseglo le 12 milijonov. – precej pod ciljem 20 milijonov EUR. Sredi starajočega se prebivalstva in vse bolj tehnološko usmerjene družbe ter vse večje konkurence za digitalno usposobljene talente poročilo poziva k bolj skladnemu in strateškemu okviru naložb, upravljanja in krepitve zmogljivosti za učinkovite in vključujoče digitalne veščine in razvoj talentov.

Države članice bi morale dati prednost naložbam v digitalno izobraževanje in spretnosti v skladu s priporočilom Sveta o izboljšanju zagotavljanja digitalnih spretnosti in kompetenc v izobraževanju in usposabljanju, vključno s ciljno usmerjenimi politikami za skupine, ki jih najbolj potrebujejo. Zlasti bi morale podpirati zgodnjo izpostavljenost mladih, zlasti deklet, STEM, spodbujati poklicno izobraževanje in usposabljanje ter vseživljenjsko učenje na področju IKT, povečati akademsko ponudbo v naprednih digitalnih veščinah, olajšati sodelovanje med visokošolskimi ustanovami, pospešiti integracijo industrije in spodbujati raznolikosti in vključenosti, zlasti žensk.

Dodatne informacije

Več informacij o poročilu 2024 State of the Digital Decade najdete na uradni spletni strani Evropske komisije.

Glej tudi priloge k publikaciji z informacijami o posebnih ciljnih področjih: Komunikacija, Priloga I – Konkurenčnost in suverenost, ljudje, pametno ozelenitev, skladnost politik in sinergije ter si oglejte opombe osebja Komisije neposredno v delovnem dokumentu osebja (SWD).