SRIP Tovarne Prihodnosti

Sodelujte na razpisih zveze Nato

Ministrstvo za obrambo vas vabi, da se prijavite za sodelovanje slovenskih gospodarskih subjektov na razpisih zveze Nato, agencij Nata in držav članic Nata ter s tem vpišete v register dobaviteljev posamezne agencije.

Postopke in pogoje za izdajo potrdila določa Uredba o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato (Uradni list RS, št. 102/2009).

Postopek prijave za sodelovanje na razpisu:

  1. Podjetje zaprosi Medresorsko komisijo za Natove razpise (v nadaljevanju: MKNR) za potrditev primernosti gospodarskega subjekta za sodelovanje na razpisu (obrazec za potrditev primernosti za sodelovanje na razpisu), v elektronski obliki posreduje na naslov mknr.rs(at)mors.si in podpisanega po pošti na naslov Ministrstvo za obrambo, MKNR, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. MKNR mora vlogo prejeti najmanj tri delovne dni pred iztekom roka za prijavo na razpis.
  2. MKNR potrdi primernost gospodarskega subjekta neposredno izvajalcu razpisa in o tem obvesti vlagatelja zahtevka za potrditev.
  3. Izvajalec razpisa posreduje razpisno dokumentacijo neposredno gospodarskemu subjektu.
  4. Gospodarski subjekt odda ponudbo, če se za to odloči, neposredno izvajalcu razpisa.
  5. Gospodarski subjekt o točkah 3 in 4 ter uspehu na razpisu obvesti MKNR.

Vpis v register

Postopek vpisa slovenskega gospodarskega subjekta v register dobaviteljev posamezne Natove agencije:

  1. Gospodarski subjekti se prijavijo za vpis v register dobaviteljev Natovih agencij skladno z navodili na internetnih straneh posamezne agencije.
  2. Natova agencija neposredno zaprosi MKNR za potrditev primernosti gospodarskega subjekta za vpis v register.
  3. MKNR obvesti gospodarski subjekt, da mora izpolniti obrazec za potrditev primernosti za vpis v register dobaviteljev in posredovati ustrezne priloge. Izpolnjen obrazec in priloge posreduje vlagatelj v elektronski obliki in podpisan originalni obrazec na MKNR).
  4. MKNR potrdi primernost gospodarskega subjekta neposredno agenciji, ki je zaprosila za potrditev, in o tem obvesti gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekt vsako leto do konca februarja obvesti MKNR o številu oddanih ponudb in uspehu izbora na podlagi vpisa v ta register dobaviteljev.

Za več informacij obiščite https://www.gov.si/zbirke/storitve/nato-razpisi/.