SRIP Tovarne Prihodnosti

Prijavite se na Trinity razpis

Trinity je objavil razpis s katerim iščejo evalvatorje prijav za agilno proizvodnjo, omogočeno preko robotike, ICT in kibernetske varnosti.

Iščejo se neodvisni oddaljeni evalvatorji, ki so strokovnjaki na področju raziskav in razvoja v robotiki, točneje: proizvodnji, kibernetski varnosti in ICT.

Vse zainteresirane za prispevanje k razvoju agilne proizvodnje za SME-je vabimo, da se prijavijo na povezavi.

Do 13. marca 2020 imate pravtako še čas za prijavo na Trinity javni razpis, kjer bodo kozorciji 1 do 3 partnerjev, vodenih s strani SME-jev, deležni tehnične podpore in subvencije do €300,000 za razvoj demonstratorjev agilne proizvodnje. Več informacij.

Za pripravo ustrezne prijave si poglejte tudi spletni vodič v obliki webinarja.