SRIP Tovarne Prihodnosti

Green Deal razpis za podporo raziskav in inovacij

Evropska komisija je objavila razpis za evropski zeleni dogovor, ki zajema milijardo evrov sredstev za raziskovalne in inovacijske projekte, namenjene reševanju podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in biotske raznovrstnost Evrope. Rok za oddajo predlogov je 26. januar 2021, izbrane projekte pa naj bi se začeli izvajati jeseni 2021. Več informacij vključno z možnostjo mreženja bo na voljo v okviru digitalnih dnevov raziskav in inovacij med 22. in 24. septembrom.

Projekti, financirani v okviru tega razpisa, naj bi prinesli rezultate z oprijemljivimi koristmi na desetih področjih, ki zajemajo osem tematskih področij, ki odražajo ključna delovna področja evropskega zelenega dogovora, ter dve horizontalni področji: krepitev znanja in krepitev vloge državljanov, ki ponujata dolgoročnejšo perspektivo za doseganje sprememb, opredeljenih v evropskem zelenem dogovoru.

Koristne informacije: