SRIP Tovarne Prihodnosti

Projekt AlpGov2: Kako okrepiti odpornost MSP v alpskem prostoru? Vloga digitalizacije in grozdov

EUSALP, Evropska strategija za območje Alp, je ena od štirih makroregionalnih strategij Evropske unije. Strategija zagotavlja politični okvir za države in regije vzdolž alpskega pasu za obravnavo in iskanje skupnih rešitev za izzive ter za čim boljši izkoristitek skupnega potenciala in priložnosti. Evropsko strategijo, ki jo je odobril Evropski svet, usklajuje in spremlja Evropska komisija (GD za regije) in se financira iz sredstev EU (Interreg Alpine Vesoljski program, Interact, ARPAF, …). Za izvajanje akcijskega programa skrbi devet akcijskih skupin (AG), izvršni organi, sestavljeni iz strokovnjakov iz vseh sodelujočih držav ter javnih, zasebnih in prostovoljnih organizacij. Znotraj AG, različne podskupine delajo na določenih temah in nalogah. Strategija zajema sedem držav, med njimi pet držav članic EU (Avstrija, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija) ter dve državi nečlanici EU (Lihtenštajn in Švica), s skupno 48 regij.

Vljudno vas vabimo k branju publikacije (povezavi spodaj).

1. DEL >>

2.DEL >>