SRIP Tovarne Prihodnosti

Napoved tretjega razpisa sklada za inovacije za projekte velikega dosega z izborom projektov prek drugega razpisa

Evropska unija bo iz sklada za inovacije 17 projektom čiste tehnologije iz sedmih držav EU namenila več kot 1,8 milijarde evrov. Gre za projekte velikega obsega, katerih stroški presegajo 7,5 milijona evrov. V jeseni bo Evropska komisija objavila tretji razpis za projekte velikega obsega. V skladu z načrtom REPowerEU bo na voljo približno 3 milijarde evrov za nadaljnjo podporo neodvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv. Člani lahko dobijo več informacij na SBRA.

Projekte so izbrali na drugem razpisu za projekte velikega obsega. Ocenili so jih neodvisni strokovnjaki na podlagi tega, ali imajo možnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi s tradicionalnimi tehnologijami in za inovacije, ki presegajo najsodobnejše tehnologije, hkrati pa so dovolj zreli za uporabo. Med merili sta bili tudi potencial projektov za povečanje obsega in njihova stroškovna učinkovitost.

Izbrani projekti zajemajo širok nabor sektorjev, kot so proizvodnja, distribucija in uporaba obnovljivega vodika, proizvodnja vodika iz odpadkov, vetrna energija na morju, proizvodnja fotovoltaičnih modulov, baterijsko shranjevanje in recikliranje baterij, zajemanje in shranjevanje CO2, trajnostna letalska goriva in napredna biogoriva.

Poleg tega bo Evropska investicijska banka opravila predizbor za do 20 projektov, ki so sicer obetavni, vendar še niso dovolj zreli za nepovratna sredstva, za pomoč pri razvoju projektov. Najavljeni bodo v četrtem četrtletju leta 2022.

Koristne informacije:

Vir: https://www.sbra.be/