SRIP Tovarne Prihodnosti

Projekt Digitalna transformacija podjetja Albatros-Pro uspešno pridobil sofinanciranje EU sklada za regionalni razvoj

Na javnem razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP so uspešno pridobili sofinanciranje za projekt Digitalna transformacija podjetja Albatros-Pro!

Z investicijo v digitalno transformacijo podjetja bodo naredili prehod na digitalizacijo poslovanja, izboljšali digitalne kompetence zaposlenih, povečali konkurenčnost in prepoznavnost podjetja tako doma kot v tujini in posledično povečali povpraševanja in prihodke od prodaje.

V sklopu projekta bodo izvedli ukrepe, ki bodo izboljšali izkušnje naših kupcev in zaposlenih. Izboljšali bodo podatkovno strategijo, kibernetsko varnost in procese dela z uvedbo digitalnih rešitev in prehodom na industrijo 4.0. S projektom bodo pozitivno vplivali tudi na okolje, saj bodo poleg izboljšanih poslovnih procesov uvedli tudi digitalno podprte energetsko in snovno učinkovitejše proizvodne procese.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)