SRIP Tovarne Prihodnosti

Evropski razpis za izboljšanje sinergij med Horizon Europe in drugimi finančnimi inštrumenti

Vabimo vas, da se seznanite z novim javnim razpisom Evropske komisije v okviru delovnega programa za širitev sodelovanja in spodbujanja odličnosti »Widening participation and strengthening the European Research Area« z naslovom »HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04-01: Pathways to Synergies«.

Javni razpis je namenjen izboljšanju sinergij med Obzorjem Evropa in drugimi finančnimi inštrumenti, kot so evropska kohezijska politika (vključno z interreg), sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost ter tako povečati R&I intenzivnost akterjev iz t.i. »widening« držav. Cilj je okrepitev internacionalizacije, prenos znanja ter  razvoj R&I potenciala regij, še posebej tistih, ki so manj R&I intenzivne.

Med potencialne upravičence tega razpisa v okviru točke a)»upstream synergies«, spadajo tudi projekti, ki so bili financirani iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj  v okviru  evropske kohezijske politike, Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014-2020.

Razpis slednjim omogoča nadgradnjo z okrepitvijo internacionalizacije, kompetenc in znanja, izboljšanje dostopa do mednarodne mreže odličnih R&I akterjev in izrabe raziskovalne infrastrukture z namenom, da se okrepi konkurenčnost partnerjev za uspešno prijavljanje in sodelovanje na razpisih Obzorje Evropa. Razpis podpira ti. CSA aktivnosti (coordination and support), ki so namenjene pripravi strategij internacionalizacije, razvoju kadrov, mreženju, povezovanju, usposabljanju, mentoriranju ipd.

Za posamezen projekt je predvideno financiranje s strani EK v vrednosti od 0.50M – 1.20M €.

Razpis bo objavljen: 28. 3. 2023 z rokom prijave do 28. 8. 2023, na spletni strani komisije Funding and Tender portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Za podrobnejše informacije o tem razpisu, vas vabimo, da si preberete delovni program, ki je objavljen na povezavi: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2023-2024_en.pdf

V primeru dodatnih vprašanj predlagamo, da kontaktirate nacionalno kontaktno točko mag. Tanjo Vertelj (kontakt: tanja.vertelj@gov.si ).