SRIP Tovarne Prihodnosti

2. razpis projekta Mind4Machines

Cilj MIND4MACHINES je olajšati medsektorsko in čezmejno podporo, ki jo potrebujejo MSP v proizvodnji za preizkušanje in sprejemanje najnovejših digitalnih tehnologij za preobrazbo v pametnejšo, bolj zeleno in z viri gospodarnejšo proizvodnjo, ki je usklajena z najnovejšimi politikami EU.

Končni cilj objavljenih razpisov je financiranje in spodbujanje validacije novih medsektorskih in medregionalnih digitalnih proizvodnih vrednostnih verig, ki zagotavljajo inovativno blago, storitve in procese v novih sektorjih. Razpisi bodo prilagojeni dvema stopnjama zrelosti: TRL 5-7 in TRL 8-9, ob upoštevanju, da imajo potrebe tehnologij in podjetij različne potrebe glede na njihov TRL in IRL.

Glavni cilj tokratnega razpisa je dvig učinkovitosti in konkurenčnosti predelovalne industrije s prevzemom najnovejših digitalnih tehnologij za pametnejšo in bolj zeleno transformacijo, usklajeno z najnovejšimi politikami EU.

Ta razpis financira razvoj, testiranje, potrjevanje in uveljavitev rešitev INDUSTRIJE 4.0 na trgu s povečanjem stopnje tehnološke pripravljenosti (TRL)/zrelosti predlaganih rešitev pri zagotavljanju inovativnega blaga, storitev in procesov.

Sredstva:

  • Razvoj inovativnih IKT (TRL 5-7) temelječih rešitev za predelovalno industrijo – do 60.000 € na partnerja
  • Predstavitev in rast digitalne rešitve (TRL 8-9) na industrijskem trgu – do 30.000 € na partnerja

Predloge za projekte digitalizacije proizvodnih MSP mora posamično predložiti MSP ponudnik tehnologije ali partnerstvo dveh MSP ponudnikov tehnologije za kompleksne rešitve, ki imata enega industrijskega partnerja. Prednostno bodo obravnavana mednarodna partnerstva.

Rok za prijavo je 19. april 2023.

Za dodatne informacije in prijavo obiščite mind4machines.eu.