Sejem IFAM – INTRONIKA – ROBOTICS

V času od 7-9. marca 2023 je na Gospodarksem razstavišču v Ljubljani potekal sejem IFAM – INTRONIKA – ROBOTICS, ki slovi kot dobro obiskani strokovni sejem za vsebinske segmente avtomatizacije, mehatronike, senzorike, računalniškega vida, IT4industry, profesionalne in industrijske elektronike, robotike, servisnih robotov in robotizacije. Sejma smo se s svojim razstavnim prostorom udeležili tudi SRIP ToP,  Center Tovarne prihodnosti, ki deluje pod okriljem Instituta “Jožef Stefan” (IJS). Na razstavnem prostoru so se nam pridružili člani SRIP ToP in ostali partnerji: Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 (IJS), Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Služba za povezovanje z gospodarstvom U8 (IJS) in EIT-Manufacturing s katerim delujemo na projektu EIT-Manufacturing RIS HUB za Slovenijo skupaj s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani.

V okviru poslovnega foruma je Zbornica elektronske in elektroindustrije pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, ki je upravičenec SRIP ToP, organizirala forum “Kadri za Tovarne prihodnosti”. Predstavljeni so bili rezultati študije profilov, potreb in krepitve ekosistema na področju Tovarn prihodnosti skozi prizmo človeškega potenciala. Ostale teme poslovnega foruma so se nanašale na naslednja področja: avtomatizacija in robotizacija v pametnih tovarnah, kmetijstvu in prehrani, medicini, energetiki in drugo; umetna inteligenca: trendi v avtomatizaciji, robotizaciji in elektroniki s pogledom na ‘Kaj lahko CEE regija ponudi Evropi in svetu’; vloga in pomen digitalizacije v procesih Industrije 4.0 oziroma 5.0; vpliv in trend Agende 2030/2050 za trajnostni razvoj in brezogljično družbo ter aplikativna uporaba v praksi iz aspekta avtomatizacije, robotizacije elektronike in energetike.

Nekaj utrinkov z dogodka