SRIP Tovarne Prihodnosti

Priročnik za upravljanje digitalne intelektualne lastnine v podjetjih

Ali evropska podjetja znajo prepoznati ekonomsko vrednost intelektualne lastnine digitalnih podatkov in njihov vpliv na posel ter bližnjo prihodnost?

Podatki in algoritmi z uporabo odprte kode vedno bolj služijo kot temelj za ustvarjanje dodane vrednosti v digitalnem gospodarstvu. Podatki niso več zgolj stranski produkt poslovnih dejavnosti, ampak veljajo za strateški vir, ki predstavlja osnovo za razvoj in ponudbo novih digitalnih izdelkov, storitev in poslovnih modelov.

Pri tako visoki kompleksnosti gospodarstev, ki vedno bolj temeljijo na podatkih, evropska proizvodna MSP ne vedo, kako ustrezno zaščititi in monetizirati digitalno intelektualno lastnino (DIP)  ter ustvarjati dodano vrednost z neopredmetenimi  sredstvi, kot so podatki, metodologije, konfiguracija med seboj povezanih sistemov, 3D načrti in algoritmi obdelave.

Omenjene izzive so naslovili partnerji projekta Go-DIP, in sicer z ozaveščanjem o vrednosti digitalnih podatkov in programske intelektualne lastnine ter njuni vrednosti pri upravljanju proizvodnih MSP v alpskih inovacijskih sistemih in širše na območju Evropske unije.

Oblikovali so priročnik za upravljanje digitalne intelektualne lastnine, ki si ga lahko preneste TUKAJ.

—–
Partnerji projekta Go-Dip so Inštitut Jožefa Štefana iz Slovenije, Fondazione Hub Innovazione Trentino iz Italije in Regionalna inovacijska in tehnološka platforma INNOSQUARE iz Švice.