SRIP Tovarne Prihodnosti

Prednajava drugega razpisa so-financiranega evropskega partnerstva za vzdržno modro gospodarstvo

Sekretariat razpisa pri Partnerstvu za vzdržno modro gospodarstvo (angleško Sustainable blue economy partnership – SBEP) sporoča, da bo predvidoma 1. februarja 2024 objavilo drugi skupni transnacionalni razpis za raziskovalno inovacijske projekte.

Razpis bo obravnaval štiri raziskovalne teme:

  1. Oceanski digitalni dvojček na regionalni ravni morskih podbazenov (angleško Digital Twins of the Oceans (DTO) at regional sub basin scale)
  2. Sektorji modrega gospodarstva, razvoj morskih večnamenskih infrastruktur (angleško Blue economy sectors, development of marine multi-use infrastructures)
  3. Planiranje in upravljanje rabe morja na regionalnem nivoju (angleško Planning and managing sea-uses at the regional level)
  4. Modri bioviri (angleško Blue Bioresources)

Uradna objava razpisa je načrtovana 1. februarja 2024. Prijavni postopek bo dvostopenjski z rokom za oddajo predprijav predlogov v 10. aprila 2024. Po ocenjevanju predprijav (angleško pre-proposals) bo rok za oddajo končnih prijav predlogov (angleško full-proposals) 6. novembra 2024.

Prijave za 3 letne projekte bo treba oddati v elektronski obliki v angleškem jeziku. Navodila za prijavo, merila za upravičenost in ocenjevanje ter druge pomembne informacije bodo objavljene z uradno objavo razpisa, 1. februarja 2024.

Za razpis je trenutno predvideno več kot 35 milijonov evrov, v razpisu pa bo sodelovalo naslednjih 26 držav in sicer: Belgija, Brazilija,  Ciper, Danska, Estonija, Ferski otoki,  Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Tunizija in Turčija.

Projektni konzorciji bodo morali vključevati partnerje iz najmanj treh držav, ki sodelujejo v razpisu.