SRIP Tovarne Prihodnosti

Izpostavljamo: Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto


Pokrivamo vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti.

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, je bilo ustanovljen 23. 3. 2022 s strani Vlade Republike Slovenije. Poslanstvo Rudolfovega je soustvarjanje, širjenje in prenos visokotehnološkega znanja partnerjem v gospodarstvu. To počne z izvajanjem množice industrijskih, aplikativnih ter od nedavnega tudi temeljnih projektov.

Delovanje Rudolfovega je tako usmerjeno k doseganju naslednjih ciljev:

  • ustvarjanje ekosistema novih malih in srednjih visoko inovativnih podjetij, ki bodo temeljila na visoki tehnologiji in bodo geografskemu območju jugovzhodna Slovenija dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti,
  • podpora poslovanju obstoječih velikih in srednjim podjetjem v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz JRZ Rudolfovo inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost,
  • povečevanje javnih vlaganj in števila raziskovalcev v JVS in Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija,
  • podpora zeleni in digitalni transformaciji slovenskega gospodarstva in javnega sektorja,
  • vzpostavitev najsodobnejše raziskovalne infrastrukture na izbranih področjih delovanja, ki bo osnova za prenos znanja v gospodarstvo in v javni sektor,
  • izboljševanje odličnosti v znanosti,
  • prenos znanja na mlajše generacije,
  • navduševanje mladih za poklice s področja STEM,
  • sodelovanje z visokošolskimi organizacijami.

Dejavnosti raziskovalno-razvojnega dela krepijo štiri raziskovalne skupine:

Laboratorij za tovarne prihodnosti

Center za digitalno preobrazbo

Center za krožno gospodarstvo

Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino

Raziskovalna oprema, ki je nepogrešljiva sestavina raziskovalnega in razvojnega dela, je organizirana v petih laboratorijih: 

{LabTOP – Laboratorij za tovarne prihodnosti

{LabX – Laboratorij za razširjeno resničnost

{Lab3D – Laboratorij za 3D tehnologije

{LabM – Laboratorij za materiale

{LabE – Laboratorij za upravljanje z energijo (v ustanavljanju)

 

Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto/

Science and Technology Centre Novo mesto   

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Telefon: +386 41 539 933

www.rudolfovo.eu, info@rudolfovo.eu