SRIP Tovarne Prihodnosti

5 globalnih trendov na področju robotike v 2024

Zaloga delujočih robotov po vsem svetu je dosegla nov rekord s približno 3,9 milijona enot. To povpraševanje poganjajo številne vznemirljive tehnološke inovacije.

1. Umetna inteligenca (AI) in strojno učenje

Trend uporabe umetne inteligence v robotiki in avtomatizaciji še naprej narašča. Pojav generativne umetne inteligence odpira nove rešitve. To področje umetne inteligence je specializirano za ustvarjanje nečesa novega iz stvari, ki se jih je naučila z usposabljanjem, in so jo popularizirala orodja, kot je ChatGPT. Proizvajalci robotov razvijajo generativne vmesnike, katere poganja AI, ki uporabnikom omogočajo bolj intuitivno programiranje robotov z uporabo naravnega jezika namesto kode. Delavci ne bodo več potrebovali specializiranih veščin programiranja za izbiro in prilagoditev robotovih dejanj.

Drug primer je prediktivna umetna inteligenca, ki analizira podatke o zmogljivosti robota, da ugotovi prihodnje stanje opreme. Prediktivno vzdrževanje lahko proizvajalcem prihrani stroške izpada strojev. Ogromen potencial prihranka stroškov prediktivnega vzdrževanja se naprimer zelo dobro kaže v proizvodnji avtodelov. Algoritmi strojnega učenja lahko analizirajo tudi podatke več robotov, ki izvajajo isti postopek za optimizacijo. Na splošno velja, da več podatkov kot je danih algoritmu strojnega učenja, bolje deluje.

2. Širjenje kobotov na nove aplikacije

Sodelovanje med človekom in robotom je še naprej glavni trend v robotiki. Hiter napredek na področju senzorjev, tehnologij strojnega vida in pametnih prijemal omogoča robotom, da se v realnem času odzovejo na spremembe v svojem okolju in tako varno delajo skupaj z delavci.

Aplikacije kolaborativnih robotov ponujajo novo orodje za človeške delavce, jih razbremenjujejo in podpirajo. Pomagajo lahko pri opravilih, ki zahtevajo dvigovanje težkih predmetov, ponavljajoče se gibe ali delo v nevarnih okoljih. Obseg kolaborativnih aplikacij, ki jih ponujajo proizvajalci robotov, se še naprej širi.

Nedavni premik na trgu je povečanje uporabe kobotnega varjenja, ki ga poganja pomanjkanje usposobljenih varilcev. To povpraševanje kaže, da avtomatizacija ne povzroča pomanjkanja delovne sile, temveč ponuja sredstvo za njegovo rešitev. Kolaborativni roboti bodo torej dopolnjevali – ne nadomestili – naložbe v tradicionalne industrijske robote, ki delujejo pri veliko višjih hitrostih in bodo zato ostali pomembni za izboljšanje produktivnosti kot odgovor na ozke marže.

Na trg vstopajo tudi novi konkurenti s posebnim poudarkom na kolaborativnih robotih. Mobilni manipulatorji, kombinacija kolaborativnih robotskih rok in mobilnih robotov (AMR), ponujajo nove primere uporabe, ki bi lahko znatno povečali povpraševanje po kolaborativnih robotih.

3. Mobilni manipulatorji

Mobilni manipulatorji – imenovani “MoMas” – avtomatizirajo naloge rokovanja z materiali v panogah, kot so avtomobilska, logistična ali vesoljska. Združujejo mobilnost robotskih platform s spretnostjo manipulatorskih rok. To jim omogoča krmarjenje po kompleksnih okoljih in manipuliranje s predmeti, kar je ključnega pomena za aplikacije v proizvodnji. Opremljeni s senzorji in kamerami, ti roboti opravljajo preglede in vzdrževalna dela na strojih in opremi. Ena od pomembnih prednosti mobilnih manipulatorjev je njihova sposobnost sodelovanja in podpore človeškim delavcem. Pomanjkanje kvalificirane delovne sile in osebja, ki se prijavlja na delovna mesta v tovarnah, bo verjetno povečalo povpraševanje.

4. Digitalni dvojčki

Tehnologija digitalnih dvojčkov se vedno bolj uporablja kot orodje za optimizacijo delovanja fizičnega sistema z ustvarjanjem virtualne replike. Ker so roboti vedno bolj digitalno integrirani v tovarnah, lahko digitalni dvojčki uporabijo svoje operativne podatke iz resničnega sveta za izvajanje simulacij in napovedovanje verjetnih rezultatov. Ker dvojček obstaja izključno kot računalniški model, ga je mogoče testirati in spreminjati brez varnostnih posledic, hkrati pa prihraniti stroške. Vse eksperimente je mogoče preveriti, preden se dotaknemo samega fizičnega sveta. Digitalni dvojčki premostijo vrzel med digitalnim in fizičnim svetom.

5. Humanoidni roboti

Robotika je priča pomembnemu napredku humanoidov, zasnovanih za opravljanje širokega nabora nalog v različnih okoljih. Človeška zasnova z dvema rokama in dvema nogama omogoča prilagodljivo uporabo robota v delovnih okoljih, ki so bila dejansko ustvarjena za ljudi. Zato se lahko enostavno integrira npr. v obstoječe skladiščne procese in infrastrukturo.