SRIP Tovarne Prihodnosti

Konferenca BalkanCom 2024

V začetku junija na Institutu Jožef Stefan pod okriljem IEEE organiziramo mednarodno konferenco BalkanCom 2024 s področja komunikacijskih in omrežnih tehnologij. Med podrobnejšimi tematikami je tudi nekaj takih, ki segajo na aplikativno področje tovarn prihodnosti in digitalizacije industrije, zato vas vabimo k oddaji prispevkov in sodelovanju na sami konferenci. Rok za oddajo prispevkov je bil podaljšan do 1.3.2024.

Kotizacija za serijo konferenc BalkanCom je tradicionalno nizka, konferenca vsako leto pritegne nekaj svetovno priznanih/vodilnih vabljenih predavateljev, sprejeti prispevki pa bodo objavljeni tudi v IEEE Xplore (smo v zaključni fazi pridobivanja tehničnega sponzorstva s strani IEEE Communication Society, Slovenska IEEE sekcija pa je konferenco že podprla).

Poleg rednih prispevkov je možno prijaviti tudi posebne sekcije (Special Session), kar je lahko zanimivo predvsem za diseminacijo na kakem večjem domačem ali mednarodnem projektu, seveda pa naj bi bile tudi posebne sekcije vezane na širše področje konference oziroma njene podrobnejše tematike.

Več informacij najdete na spletni strani https://www.balkancom.info/2024/.