SRIP Tovarne Prihodnosti

HIA razpis za mikro, mala in srednja podjetja (rok podaljšan do 8.1.2021)

V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo koordinira center TECOS, objavljamo razpis za MSP-je, kjer k prijavi vabimo vsa zainteresirana podjetja, ki bi v okviru projekta s pomočjo voucherja v vrednosti 50.000 EUR želela nadgraditi svojo proizvodno celico. To je tretji in zadnji razpis, ki so bili objavljeni tekom projekta.

High Impact Action (HIA) je projekt, ki temelji na pilotiranju „transformativnega mehanizma“. Ta se osredotoča na razvoj fizične in virtualne platforme za demonstracijo in vodenje modularnih ter rekonfigurabilnih proizvodnih celic iz različnih panog. V svoji končni verziji bo ta zbirala vso opremo, vire, strokovno znanje ter ljudi iz širokega kroga organizacij (raziskovalne in tehnološke organizacije, centri odličnosti, MSP itd.), ki so specializirani za razvoj in uvajanje rešitev na področju Industrije 4.0.

Razpisu za  ponudnike storitev (PS), ki je bil predhodno objavljen, sedaj sledi še razpis za dodelitev vavčerjev 5-im podjetjem (MSP). MSP bodo lahko dodeljene vavčerje porabili za plačilo storitev prijavljenim PS za nadgradnjo njihovih proizvodnih celic, tako da bodo te učinkovitejše, rekonifgurabilne, povezljive in modularne. Namen tega je, da se na podlagi posameznih primerov nadgradnje celic izlušči specifikacije za fizično platformo oz. demo tovarno prihodnosti.

Vso relevantno dokumentacijo za prijavo v angleškem jeziku najdete spodaj.

Za dodatne informacije pišite na simona.vernon@tecos.si oz. matic.erzen@ijs.si.

Rok za prijavo na razpis je podaljšan do 8. januarja 2021.

Razpis za ponudnike storitev je bil pravtako podaljšan in sicer do 29.12.2020

Vse zainteresirane vljudno vabimo k prijavi.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije.