SRIP Tovarne Prihodnosti

Predikcija, analiza in optimizacija – proizvodna industrija in pozitiven vpliv velikih podatkov

Beseda analiza podatkov pogosto prikliče podobo nekoga, ki v zaprašenem kotu vedno znova izvaja izračune. Čeprav se zdi, da to ustreza nekaterim panogam, se proizvodnja ne zdi takoj ena izmed njih.

Toda, nasprotno. Proizvodnja je pravzaprav eno od primarnih področij, kjer lahko analiza podatkov močno vpliva. Zlasti z obsežnim naborom virov podatkov, iz katerih lahko črpajo, lahko podjetja, ki se obrnejo na analizo podatkov, poskušajo zagotoviti kakovost, zmanjšati stroške, izboljšati donose in optimizirati svoje celotne dobavne verige.

S premikom v 21. stoletje, so podatki postali izjemno dragoceno orodje. Njihova uporaba v skoraj vseh panogah zagotavlja, da se odločitve sprejemajo na podlagi statistike in preverjenih idej, ne pa ugibanj in upanja. Na področju proizvodnje obstaja cela vrsta prednosti za uporabo te oblike analize.

Kako lahko analiza podatkov pomaga proizvodnim podjetjem?

Ena od glavnih prednosti zbiranja podatkov o vseh vidikih dobavne verige je ta, da lahko proizvajalci izvajajo napovedne analize in s tem natančneje napovedujejo prihodnje trende. Če pogledamo, kako so nekateri elementi poslovanja delovali v preteklosti, lahko proizvajalci natančneje ugibajo o tem, kako se bodo stvari dogajale v prihodnosti.

To je še posebej uporabno, ko želi proizvajalec izvesti teste, da bi ugotovil, kako bodo spremembe v njegovem poslovanju vplivale na njegovo infrastrukturo. S pregledovanjem preteklih podatkovnih nizov in postavljanjem določenih vprašanj je mogoče ustvariti modele, ki dajejo približen vpogled v to, kako bi bilo, če bi se zgodila določena sprememba v podjetju.

Namesto da tvega in poveča pritisk na dobavno verigo ali verigo prodajalcev, proizvajalec lahko izvede izračune, preden ukrepa. Z modeliranjem podatkov se iz njihovih dejanj nato izloči velik element tveganja. Medtem ko se bodo tisti, ki delujejo reaktivno, morali soočati s posledicami in se ukvarjali s težavo, ko se ta zgodi, bodo tisti, ki imajo na svoji strani modeliranje in analizo podatkov, sposobni predvideti, načrtovati, se prilagoditi in prekalkulirati, preden izvedejo kakršne koli poslovne odločitve.

S popolno preglednostjo zaradi izjemnih količin podatkov, ki jih lahko podjetja zdaj sprejmejo iz vseh zornih kotov, so v popolnem položaju za izvajanje inovativne in temeljite analize podatkov.

Podatki ne lažejo

Druga osrednja prednost podatkov za proizvajalce je, da ustvarijo oprijemljiv zapis, ki natančno odraža vrsto procesov v podjetju. Od donosa določenih procesov do časa, potrebnega za izvajanje določenih dejanj, bo vse imelo podatkovno sled, ki jo je mogoče slediti in analizirati.

Ko poskušate izboljšati podjetje, je neoprijemljivo idejo o napredku dokaj težko določiti. Vendar pa boste z vključitvijo vpogledov na podlagi podatkov v svoje podjetje imeli veliko boljšo predstavo o tem, kje vaše podjetje izgublja pri optimizaciji. Namesto da bi želeli napredek, boste lahko natančno določili najmanj učinkovita področja svojega poslovanja.

Od tam boste z izvajanjem testov lahko izboljšali svoj proizvodni proces, donose in optimizacijo z nizi testiranj občutljivosti na spremembe. Ker so podatki vaša gonilna sila k napredku, boste lahko analizirali svojo pot do učinkovitejšega in uspešnejšega podjetja.

Kako lahko proizvodna podjetja poskrbijo, da bosta njihovo zbiranje in obdelava podatkov čim bolj učinkovita?

Še posebej, ko se šele začenjate ukvarjati z zbiranjem in analizo podatkov, se lahko zdi, da je že samo vedeti, kje začeti, naporna naloga. V proizvodnih podjetjih obstaja veliko različnih ekip in področij, na katera se je treba osredotočiti, pri čemer pride v poštev vse od proizvodnje do logistike.

Če želite zagotoviti, da je vaše podjetje v najboljšem možnem položaju za ustvarjanje, shranjevanje in uporabo podatkovnih tokov, si morate prizadevati za:

  • Odprtje komunikacijskih kanalov
  • Posodobitev sistema za shranjevanje podatkov
  • Ozaveščanje vodstvenega kadra o pomembnosti podatkov
Odprtje komunikacijskih kanalov

Podatkovni silos pomeni, da ena ekipa pomotoma zadrži podatke iz vseh drugih delov organizacije in svoje podatke locira na eno lokacijo, do katere nihče drug ne more dostopati. Da bi analiza podatkov imela željen učinek, mora proizvajalec iskati celovite in čimbolj podrobne nabore podatkov.

Iz tega razloga je izolacija podatkov pogosta težava tistih, ki poskušajo optimizirati svoje poslovne procese s pomočjo podatkovne analize. Eden od načinov za zagotovitev prostega pretoka podatkov po vašem podjetju in da ima vsakdo dostop do podatkov, ki jih potrebuje za sprejemanje informiranih odločitev, je odpiranje komunikacijskih linij.

V svojem proizvodnem podjetju si morate prizadevati ustvariti močne komunikacijske poti med ekipami. Namesto da bi se osredotočali na vsako ekipo kot na izolirano enoto, bi morali ekipe spodbuditi, da se prepletajo, gradijo odnose na delovnem mestu in si pomagajo pri uspehu. Skupen pristop zagotavlja, da bo lahko, ko nekdo potrebuje določen nabor podatkov, vzpostavil stik s pravimi ljudmi, da ga ti locirajo.

Posodobitev sistema za shranjevanje podatkov

Če ste še posebej novi pri analizi podatkov, so vsi podatki vašega podjetja najverjetneje shranjeni v lokalni enoti ali bazi podatkov. Čeprav so stroškovno učinkoviti, pogosto zahtevajo ročno posodabljanje, oskrbo in kategorizacijo. Zaradi tega preprečujejo razširljivost podatkov, saj mora nekdo katalogizirati in dokumentirati podatke, ko ti prispejo.

Še posebej, če je vaše proizvodno podjetje obsežno, potem to za podatkovne inženirje hitro postane nemogoča naloga. Namesto da se zanašate na lokalno shranjevanje (kar bi v primeru okvare povzročilo izgubo vseh podatkov vašega podjetja), bi se morali obrniti na rešitev skladiščenja podatkov v oblaku.

Podatkovna skladišča so na voljo v vseh oblikah in velikostih, pri čemer različna podjetja nudijo različne posebne zmogljivosti, ki jih lahko uporabljate. Glede na velikost vašega podjetja, varnost, ki jo potrebujete, in različne infrastrukturne želje, predlagamo, da si ogledate npr. primerjavo med BigQuery in Redshift, dveh dobro znanih podatkovnih skladišč. Od tam boste imeli boljšo predstavo o tem, kaj potrebujete za svoje podjetje.

Če želite zagotoviti, da je vaše podjetje pripravljeno na obseg in da lahko obvladuje vse vhodne podatke, potem je prava pot do podatkovnega skladišča v oblaku.

Ozaveščanje vodstvenega kadra o pomembnosti podatkov

Čeprav ima industrija velikih podatkov impresivne aplikacije in neposreden pozitiven vpliv samo na vaše podjetje, je vlikokrat vodstvo tisto, ki se teh ne želijo posluževati. Če želite zagotoviti, da bo vaše proizvodno podjetje začelo izvajati strategije, ki temeljijo na podatkih, morate svoje vodstvene kadre naučiti njihovega pomena.

Od tam lahko vodje v svojih posameznih skupinah okrepijo prakse, ki temeljijo na podatkih, in ustvarijo pristop znanja, s katerim se bo vaše celotno podjetje naučilo pomembnosti in koristnosti podatkov. Glede na široko uporabo podatkov znotraj različnih oddelkov je to pravzaprav dokaj lahka naloga.

Oddelku za trženje lahko na primer pokažete moč trženja, ki temelji na podatkih, in si ogledate bogastvo spletnih študij primerov in virov. Prav tako bi se lahko pogovorili s svojimi logističnimi oddelki in opozorili na metode, ki temeljijo na podatkih, za optimizacijo njihovih procesov.

Ne glede na to, na kateri oddelek se želite osredotočiti, bo ta imel na voljo vir podatkov, na katerega se lahko osredotočijo in začnejo z analizo. Ko boste svoje vodje naučili pomembnosti podatkov, bo sledilo tudi ostalo.

Zaključek

Ne samo, da vam podatki omogočajo, da z močjo napovedovanja odvzamete del tveganja od vašega podjetja, ampak tudi zagotavljajo, da lahko optimizirate vsak posamezen proces, ki ga mora voditi vaše podjetje. Ne glede na to, na kateri oddelek se osredotočate ali katero nalogo želite izboljšati, bo za vas na voljo rešitev, ki temelji na podatkih.

Še posebej glede na to, da ima proizvodna industrija toliko potencialnih točk za zbiranje podatkov, premikanje po proizvodnih linijah, tranzit, logistiko in drugo, poslovanje s pomočjo podatkov še nikoli ni bilo pomembnejše.