Uspešnost EU na področju znanosti, raziskav in inovacij v letu 2022

Evropa preživlja težke čase. Zadnji dve leti je prevladovala Pandemija COVID-19, ki je pretresla naše zasebno in poklicno življenje. Povzročena škoda z rusko invazijo na Ukrajino je neizmerna in vojna naj bi imela precejšnje posledice za prihodnja leta. Še več, ti dogodki so na vrhu dolgoročnih izzivov, s katerimi se sooča Evropa, kot je pospeševanje klimatskih sprememb, huda izguba biotske raznovrstnosti, postopno staranje prebivalstva, upadanje rasti produktivnosti, počasna digitalizacija, vse večje neenakosti, notranje varnostne grožnje, terorističnih napadov, povečanih migracij in pritiska na mejah EU.

Raziskave in inovacije (R&I) so sestavni del odgovora na te izzive. Potrebne so drzne transformativne politike za zagotovitev uspeha evropske digitalne in zelene agende, za krepitev odpornosti in pripravljenosti in podprtje evropske tekmovalne prednosti v svetovni tekmi za znanje in tehnično suverenost. R&I ima potencial ustvariti nove rešitve na področjih, kot so zdravje, digitalne tehnologije, industrijska transformacija, odporne družbe, naravni viri, energija, mobilnost, okolje, hrana, nizkoogljično gospodarstvo in varnost.

Ob teh dognanjih izdaja Science, Research and Innovation Performance of the EU poročila ponuja vpogled v to, kako lahko R&I politike pomagajo zgraditi vključujočo, trajnostno, konkurenčeno in odporno Evropo z izkoriščanjem bistvene vloge R&I kot vir blaginje in katalizator za socialno, gospodarsko in okoljsko trajnost.

Publikacijo si lahko preberete TUKAJ>>