SRIP Tovarne Prihodnosti

Javna obravnava predloga dopolnitve Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS)

Evropska komisija poziva zainteresirano javnost, da do 13. februarja 2023 poda svoje mnenje glede predloga za podaljšanje uporabe svinca v polivinilkloridu za senzorje, ki se uporabljajo v diagnostičnih medicinskih pripomočkih.

Glede na študijo, ki so jo objavili septembra 2022, bi prepoved uporabe svinca lahko povzročila več škode, saj tehnologija, s katero bodo zamenjali svinec v senzorskih karticah, še ni razvita do praktične uporabnosti. Zaradi tega bi lahko prišlo do pomanjkanja senzorjev pri izvajalcih zdravstvenih storitev in slabše diagnostike pri bolnikih.

Uporaba svinca se s to dopolnitvijo podaljšuje do 31. 12. 2023.

Svoje mnenje lahko oddate na povezavi >>.