SRIP Tovarne Prihodnosti

Poslovno sodelovanje z javnim raziskovalnim zavodom Rudolfovo

SRIP Tovarne prihodnosti uspešno sodelujemo z javnim raziskovalnim zavodom Rudolfovo.

Cilji delovanja

Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto je bil ustanovljen dne 23. 3. 2022 s strani Vlade Republike Slovenije z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost Jugovzhodne Slovenije in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, s tem pa tudi celotne Slovenije.

Delovanje JRZ Rudolfovo je usmerjeno k doseganju naslednjih ciljev:

  • ustvarjanje ekosistema novih malih in srednjih visoko inovativnih podjetij, ki bodo temeljila na visoki tehnologiji in bodo geografskemu območju jugovzhodna Slovenija (JVS) dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti,
  • podpora poslovanju obstoječih velikih in srednjim podjetjem v JVS, da v sodelovanju z raziskovalci iz JRZ Rudolfovo inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost,
  • povečevanje javnih vlaganj in števila raziskovalcev v JVS in Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS),
  • podpora zeleni in digitalni transformaciji slovenskega gospodarstva in javnega sektorja,
  • vzpostavitev najsodobnejše raziskovalne infrastrukture na izbranih področjih delovanja, ki bo osnova za prenos znanja v gospodarstvo in v javni sektor,
  • izboljševanje odličnosti v znanosti,
  • prenos znanja na mlajše generacije,
  • navduševanje mladih za poklice s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika),
  • sodelovanje z visokošolskimi organizacijami.

Spletna stran: www.rud.si