Projekt SURE5.0 za podporo MSP pri prehodu v industrijo 5.0

V začetku junija letos je bil uspešno zaključen prvi pospeševalni program SURE5.0 in 17 MSP je bilo izbranih za sodelovanje v projektu. Skozi program bodo ta podjetja prejela podporo in smernice strokovnjakov iz industrije, kar jim bo omogočilo pospešiti njihovo pot digitalne preobrazbe, hkrati pa bodo sprejele “human-centricity”, trajnost in industrijsko odpornost. Z 28. julijem 2023 pa se je odprl razpis 2. programa kaskadnega financiranja v okviru projekta, katerega rok za prijavo je 28. februar 2024.

Projekt SURE5.0, ki ga financira EU, namenja 2,6 milijona EUR kaskadnih sredstev za podporo vaši digitalni preobrazbi po načelih industrije 5.0.

Acceleration Programme 2 vam želi pomagati narediti vaše proizvodne procese bolj trajnostne, odporne in osredotočene na človeka. Podpora bo zagotovljena v dveh fazah prek različnih prilagojenih storitev in financiranja, ki temeljijo na vaših specifičnih tehnoloških, poslovnih in kadrovskih potrebah.

Kdo se lahko prijavi?

MSP s sedežem v Evropski uniji ali pridruženih državah EU, ki delujejo na področju mobilnosti, prometa in avtomobilizma; Letalstvo in obramba; in elektronskih industrijskih ekosistemov, s potrebo po sprejetju tehnologij ali storitev za digitalno preoblikovanje proizvodnih procesov in postanejo bolj osredotočeni na človeka, trajnostni in odporni.

Dodatne informacije in prijava>>