GREENE 4.0 – Raziskava o zeleni proizvodnji

Ste mikro, malo ali srednje veliko proizvodno podjetje? Sporočite vaše poglede na uvajanje zelenih principov v vaše storitve/izdelke/procese.

Pomurski tehnološki park kot vodilni partner mednarodnega projekta GREENE 4.0 vabi k sodelovanju mala in srednje velika proizvodna podjetja.

Z namenom identificirati stanje v podjetjih ter razumeti ovire, izzive in pripravljenost MSP na prehod na zeleno proizvodnjo, vas v prvi fazi vabimo, da odgovorite na kratko anketo, dostopno na sledeči povezavi: https://www.1ka.si/GREENE40.

Raziskava je del širše pobude za vzpostavitev edinstvene platforme, ki bo podpirala ustvarjanje novih vrednostnih verig za trajnostni poslovni prehod MSP in predstavlja osnovo za iskanje in razvoj orodij (dosegljivih) za podjetja, ki jim bodo pomagala pri boljši konkurenčnosti (npr: lažji dostop do “zelenih javnih virov financ”, manjših davkov, ipd). Istočasno bomo videli ali/in kje so uporabniki pripravljeni sprejeti eventualno višjo ceno storitev, ker bo/je podjetje poslovalo skladno z zelenimi standardi.

Z vašim izraženim interesom za sodelovanje lahko pridobite:

  • Dostop do orodij, ki vam bodo v pomoč pri pripravah na spremembe (nova, obvezna zakonodaja v prihodu: EU Green Deal, Fit for 55);
  • Vpogled v “zeleni prehod”;
  • Pridobivanje znanja;
  • Skladnost s predpisi;
  • Priložnosti zelenega financiranja;
  • Ekskluzivne priložnosti;

Povezava do ankete>>