EIT Manufacturing 2. razpis za projekte

EIT Manufacturing vabi k prijavi na 2. razpis za zbiranje projektnih predlogov 2024 v okviru 3 tematik.

Inovacije

Tema 1: Optimizacija proizvodnih procesov in povečanje učinkovitosti virov z digitalnimi rešitvami

Pričakujeta se naslednji dve vrsti predlogov:

  • Razvoj in komercializacija realnočasovnih digitalnih dvojčkov in rešitev na osnovi umetne inteligence, ki omogočajo spremljanje proizvodnih procesov in pomagajo konfigurirati spremembe v proizvodnih linijah v realnem času.
  • Razvoj in komercializacija rešitev s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti in učinkovitosti virov.

Tema 2: Družbeno trajnostna in na človeka osredotočena proizvodnja

Predlogi bi morali podpreti zaposlene z izboljšanjem produktivnosti, varnosti, odločanja in nadzora s sodelovanjem človek-stroj in naprednimi tehnologijami, robotiko, umetno inteligenco, obogateno resničnostjo, virtualno resničnostjo in še več.

Tema 3: Okoljsko trajnostna proizvodnja s krožnimi poslovnimi modeli in novimi tehnologijami

Pričakujeta se naslednji dve vrsti predlogov:

  • Razvoj in komercializacija novih in razširljivih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesov z zmanjšanjem porabe virov in povečanjem uporabe recikliranih materialov, tako za novo proizvodnjo kot predelavo, vključno z naprednimi materiali in čistimi proizvodnimi tehnologijami.
  • Razvoj in komercializacija novih in prilagodljivih krožnih poslovnih modelov ob upoštevanju celotnega življenjskega cikla produktov.
Regionalna inovacijska shema

Tema 1: Pravičen, zelen in digitalni „dvojni“ prehod za MSP v državah EIT RIS (RIS Business Creation)

Dejavnost bi morala pokazati, kako lahko EIT Manufacturing v praksi pomaga lokalnim akterjem pri pokrivanju potreb, kot so pilotne dejavnosti zelene in digitalne preobrazbe za MSP.

Tema 2: Sprejemanje inovacij Deep Tech v državah RIS (RIS INOVACIJE – AI & Deep Tech)

Ta razpis je namenjen projektom, katerih namen je podpirati inovativne rešitve s posebnim poudarkom – čeprav ne omejeno – na uporabo globokih tehnoloških inovacij v proizvodnji v državah RIS.

Izobraževanje

Pričakuje se, da bodo predlogi v okviru naslednjih tem razvili programe izpopolnjevanja na podlagi enega od naslednjih segmentov: »Učenje, ki temelji na znanju«, »Izobraževanje za preoblikovanje organizacij« in »Vključevanje družbe in učencev«.

Tema 1: Trajnost – Veščine za prepoznavanje in uporabo omogočitvenih tehnologij za trajnostno proizvodnjo
Tema 2: Digitalizacija – prepoznavanje in razvoj veščin za opredelitev in izvedbo načrta digitalne preobrazbe
Tema 3: Okoljsko trajnostna proizvodnja s prihodnjimi trendi krožnega poslovanja – izpopolnjevanje in prekvalificiranje pri ponovni proizvodnji ter kritični viri za krožno gospodarstvo in nove tehnologije

Dodatne informacije, dokumentacija in prijava>>