SRIP Tovarne Prihodnosti

Na voljo razpis s področja novelnih paradigm in pristopov k upravljanjem robotov z uporabo umetne inteligence

Elektronske in fotonske komponente ter programska oprema, ki določa njihovo delovanje, so ključne digitalne tehnologije, ki podpirajo vse digitalne sisteme. Ker se digitalizacija vseh sektorjev pospešuje, je večina industrij odvisna od zgodnjega dostopa do digitalnih komponent. Odvisnost od teh tehnologij predstavlja jasno grožnjo avtonomiji Evrope, zlasti v obdobjih geopolitične nestabilnosti, zaradi česar je Evropa izpostavljena tveganjem ranljivosti. Ukrepi v okviru te destinacije bodo temeljili na prednostih EU na področju nizke porabe energije in izjemno varnih komponent, Evropa mora razviti bistvene elektronske in fotonske komponente za široko paleto aplikacij, kot so oprema za zdravstveno varstvo, električna in avtonomna vozila, proizvodnja in proizvodni obrati. in oprema, telekomunikacijska omrežja, vesoljska vozila, potrošniški izdelki

Pobude za raziskave in inovacije na področju tehnologij 6G se zdaj začenjajo v vodilnih regijah po vsem svetu, prvi izdelki in infrastrukture pa se pričakujejo konec tega desetletja. Pričakuje se, da bodo sistemi 6G ponudili nov korak v zmogljivosti od gigabitnih proti terabitnim zmogljivostim in odzivnim časom, manjšim od milisekunde, da bi omogočili nove kritične aplikacije, kot je avtomatizacija v realnem času ali razširjena resničnost (»internet čutov«). Evropa se mora vključiti zdaj, da bo med največjimi vplivnimi in konkurenti teh tehnologij ter zagotoviti, da bodo nastajajoči standardi omrežne tehnologije opredeljeni v skladu z evropskimi vrednotami in zahtevami glede energetske učinkovitosti. Glavni ukrepi na področju tehnologij 6G se bodo izvajali v Skupnem podjetju za pametna omrežja in storitve.

Kljub močni evropski znanstveni skupnosti o umetni inteligenci in robotiki Evropa zaostaja pri širjenju umetne inteligence. Ukrepi v okviru pobude bodo razvili tehnologije svetovnega razreda, ki bodo služile potrebam vseh vrst evropskih industrij (npr. proizvodnja, zdravstvo, transport, kmetijstvo, energetika, gradbeništvo), ki bodo zagotavljale vrhunske rešitve, ki jim bodo podjetja zaupala in jih sprejela za ohranitev svoje konkurenčnosti in povečajo svoj prispevek k okoljski trajnosti.

Digitalne in nastajajoče tehnologije za konkurenčnost in primernost za Zeleni Dogovor (2023/24)

Razpis bo neposredno podpiral naslednje ključne strateške usmeritve (KSO), kot je opisano v strateškem načrtu:

  • KSO A, »Spodbujanje odprte strateške avtonomije z vodenjem razvoja ključnih digitalnih, omogočitvenih in nastajajočih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig za pospešitev in usmerjanje digitalnih in zelenih prehodov s tehnologijami in inovacijami, osredotočenimi na človeka.«
  • KSO C, „Transformacija Evrope v prvo digitalno vodeno krožno, podnebno nevtralno in trajnostno gospodarstvo s preoblikovanjem sistemov mobilnosti, energije, gradnje in proizvodnje

Predlogi za teme v okviru te destinacije bi morali določiti verodostojno pot za prispevanje k naslednjemu pričakovanemu učinku:

  • Odprta strateška avtonomija v digitalnih tehnologijah in v prihodnjih nastajajočih omogočitvenih tehnologijah s krepitvijo evropskih zmogljivosti v ključnih delih digitalnih in prihodnjih dobavnih verig, omogočanjem agilnih odzivov na nujne potrebe ter z vlaganjem v zgodnje odkrivanje in industrijsko uvajanje novih tehnologij.

Rok za prijavo je 19. marec 2024

Dodatne informacije in proces prijave>>