SRIP Tovarne Prihodnosti

Prihajajoča razpisa v okviru Inovacijskega sklada IF23

Obveščamo vas o prihajajočih razpisih sklada za inovacije:

  • IF23 Call
  • the IF23 Auction for renewable hydrogen production

Oba razpisa bosta predvidoma odprta 23. novembra 2023. Razpis IF23 se bo zaključil 9. aprila 2024. Dražba IF23 se bo zaključila 8. februarja 2024 (pogojno).

V februarju 2023 je bila izvedena tržna raziskava kot priprava na razpis IF23 in opredelitev potreb trga v smislu nabora projektov. Glavni rezultati raziskave so bili marca predstavljeni strokovni skupini Sklada za inovacije. Poleg tega je bil junija organiziran posvet z deležniki o novih sektorjih, ki so upravičeni v okviru Inovacijskega sklada, po reviziji Direktive o sistemu trgovanja z emisijami Evropske unije (EU ETS).

S sredstvi v višini 40 milijard evrov od leta 2020 do 2030 iz sistema EU za trgovanje z emisijami želi Inovacijski sklad ustvariti finančne spodbude za podjetja in javne organe za vlaganje v najsodobnejše nizkoogljične tehnologije in podpreti prehod Evrope na podnebno nevtralnost.

Sklad za inovacije je že zagotovil približno 6,5 milijarde evrov za čiste tehnološke projekte s predhodnjimi razpisi za zbiranje predlogov. “Auctions” (imenovane tudi “competitive bidding“) so nov podporni mehanizem za spodbujanje hitrejše in stroškovno učinkovitejše podpore za uvedbo nizkoogljičnih tehnologij.

Dodatne informacije