SRIP Tovarne Prihodnosti

EDA razpis za nagrado za inovacije na področju obrambe 2024

Evropska obrambna agencija (EDA) je objavila razpis za nagrado za inovacije na področju obrambe za leto 2024. Tema razpisa so tehnologije za zaščito kritične infrastrukture in tehnologij za pametno zaznavanje na področju pomorstva. Od prijaviteljev EDA pričakuje, da bodo predlagali zamisli, ki bi, če bi bile izvedene do leta 2030, prispevale k izboljšanju in okrepitvi posebnih obrambnih zmogljivosti EU. Za najboljše inovativne zamisli bosta podeljeni dve nagradi (po ena nagrada za vsako kategorijo).

Predlogi za nagrado EDA za inovacije na področju obrambe se morajo nanašati na eno od dveh tem, ki sta: Inovativni koncepti, tehnologije in rešitve za zaščito kritične pomorske infrastrukture ter Kognitivno zaznavanje za večjo učinkovitost sistemov ISTAR v obrambnih aplikacijah. Razpis je odprt za fizične in pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske obrambne agencije in Švici. Predložene inovacije morajo biti intelektualna lastnina prijaviteljev. Prijave lahko vključujejo izboljšave obstoječih idej, nove kombinacije ali njihove prilagoditve, ki se uporabljajo v drugačnem kontekstu. Vlagatelji morajo dokazati inovativno dodano vrednost svojih idej v primerjavi z že obstoječimi. Predlogi morajo biti inovativni, izvedljivi s skupnim projektom in finančno vzdržni v smislu prihodnjega razvoja in uporabe. Razpis je namenjen predvsem, a ne izključno, netradicionalni obrambni industriji, vključno s proizvajalci civilne ali dvojne rabe, in raziskovalcem.

Nagrada EDA za inovacije na področju obrambe je organizirana pod okriljem HEDI (Hub for EU Defence Innovation), nove platforme za inovacije pod vodstvom EDA, ki je bila ustanovljena marca 2022.

Razpis>>