SRIP Tovarne Prihodnosti

Javni razpis IPCEI ME NOO

Javni razpis je spodbuda za projekte, vključene v IPCEI ME/CT.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za mikroelektroniko in komunikacijske tehnologije (IPCEI ME/CT), pri izvedbi raziskovalno razvojnih dejavnosti, vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju mikroelektronike, polprevodnikov, mikročipov in komunikacijske tehnologije.

Pri IPCEI gre za čezmejne, več državne projekte, v katerih sodelujejo velika, srednje velika in mala podjetja, ki se skozi projekte povezujejo s partnerskimi podjetji iz Evropske unije.

Razpis je torej namenjen podjetjem, ki so se predhodno že umestila v skupni evropski projekt IPCEI ME/CT.

Preko javnega razpisa bomo podjetjem namenili do 1.500.000 EUR, s katerimi bodo lahko sofinancirani stroški osebja, ki bodo delali na projektu, stroški zunanjih izvajalcev, stroški investicij v neopredmetena sredstva, amortizacija opredmetenih sredstev/opreme in posredni stroški projekta.

Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2024.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija>>