SRIP Tovarne Prihodnosti

ESA razpis na področju robotike

Razpis vabi k oddaji predlogov za študije izvedljivosti in predstavitvene projekte za storitve, ki združujejo uporabo satelitskih tehnologij in robotike za nadaljnje storitve za energetiko in javne službe.

„Robotika“ je opredeljena tako, da vključuje fizične robote, avtonomne brezpilotne zrakoplove, stroje in vozila ter predhodne rešitve ali tiste, ki to omogočajo (npr. sistemi zaznavanja in navigacije za avtonomne sisteme, rešitve za povezljivost, ki omogočajo daljinsko vodeno robotiko …).

V energetskem in komunalnem sektorju so predvidene aplikacije vesoljske robotike v zvezi s podporo uvajanju, delovanju, inšpekciji, vzdrževanju in/ali razgradnji energetske in komunalne infrastrukture. Zadevna infrastruktura bi lahko bila komunalna infrastruktura za odpadke in vodo, električna omrežja, naftne in plinske ploščadi, vetrne elektrarne na kopnem ali morju, telekomunikacijska omrežja, cevovodi, jedrske elektrarne, sončne elektrarne ali drugo.

Iščejo se obetavne poslovne ideje, ki obravnavajo pomembne teme ali sorodna področja, ki predlagajo:

  • privlačne tržne priložnosti, ugotovljene potrebe strank in angažiranost strank
  • komercialno izvedljivih konceptov storitev
  • tehnično izvedljive rešitve
  • dodana vrednost vesoljskih podatkov ali tehnologije
  • motivirane ekipe s poslovnim, tehničnim in finančnim znanjem

Rok za prijavo je 23. julij 2024.

Dodatne informacije>>