Ustanovna skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

Ustanovna skupščina SRIP Tovarne prihodnosti je bila 24.10.2017 v hotelu 4 Point Sheraton v Ljubljani.  Skupščine se je osebno ali preko pooblaščencev  udeležilo 51 od 82 članov.

Predsednik UO SRIP ToP doc. dr. Igor Kovač je otvoril sejo Skupščine SRIP ToP in z nagovorom pozdravil udeležence .
Nato je prisotne člane nagovoril direktor instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič, ki je v svojem govoru poudaril pomen znanosti in SRIPov za razvoj inovacijskega okolja v Sloveniji.

Pozdravni govor prof. dr. Jadrana Lenarčiča

V nadaljevanju je direktor SRIP ToP, Rudi Panjtar, na kratko predstavil SRIP Tovarne prihodnosti, organizacijo, organe upravljanja in koristi za člane.

Predsednik UO je predstavil poslovnik skupščine in predlog sprememb, ki so jih člani soglasno potrdili. Po opisu volilnega postoka za izvolitev predsednika in dveh namestnikov skupščine, so člani pristopili k predlaganju kandidatov za predsednika in dva namestnika.

Za predsednico SRIP ToP je bila izvoljena Simona Petrič, direktorica podjetja Elvez d.o.o.,  njena namestnika pa sta mag. Matjaž Čemažar iz podjetja Domel d.o.o. in izr.prof.dr. Rok Petkovšek iz Fakultete za strojništvo  Univerze v Ljubljani.

  

Simona Petrič                                mag. Matjaž Čemažar

izr.prof.dr. Rok Petkovšek

Predsedovanje  in vodenje skupščine sta prevzela izvoljena predsednica in njen namestnik mag. Matjaž Čemažar.

Direktor SRIP ToP je nato predstavil sistem obračuna pristopnin in članarin v SRIP ToP.  Poudaril je, da sistem omogoča vsebinsko osredotočenost članov in enakovredno obravnavo malih in velikih podjetij pri odločanju.

Direktor je nato predstavil planirane aktivnosti za naslednje kratkoročno obdobje in odgovoril na nekatera vprašanja članov ter obljubil, da bo zapisniku skupščine predložen tudi seznam članov. Predsednica je nato zaključila skupščino in povabila udeležence na zakusko in mreženje.