Digitalizacija prinaša konkurenčnost

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je predstavila izsledke raziskave  o digitalizaciji v slovenski industriji, pri kateri so sodelovali tudi člani SRIP ToP.  Raziskava je pokazala, da se je opazno povečalo zavedanje podjetij o pomenu digitalizacije pri povečanju njihove konkurenčnosti.
Za dosego cilja, tj. digitalna preobrazba slovenske industrije, je nujno sodelovanje države, predvsem na področju izobraževanja in zagotavljanja spodbudnega gospodarskega okolja.

 Pametna, digitalizirana podjetja niso več zgolj skice na papirju, temveč jih vse več tudi že deluje v praksi. Četrta industrijska revolucija tako ne predstavlja zgolj vpeljave informacijsko-komunikacijskih tehnologij v proizvodnjo, ampak popolno spremembo procesov v podjetjih z uvedbo digitalizacije na vse ravni poslovanja, od procesov zaposlovanja, do procesov dobave in nenazadnje do procesov odločanja. Informacijsko-komunikacijske tehnologije so pri tem zgolj podlaga za združitev vseh procesov, ki tečejo v podjetjih, na en skupni imenovalec. Osrednja točka združevanja procesov ostaja človek. Slovenska podjetja so po trenutnih primerljivih podatkih v digitalizacijo že vstopila, a kljub temu kot država zaostajamo.

Predsednica slovensko-nemške gospodarske zbornice ga. Rantzen  je predstavila izsledke raziskave in posebno zanimivo  primerjavo z raziskavama  med letoma 2016 in 2017.

Udeleženci okrogle mize 

Po zaključku predstavitve rezultatov je sledila okrogla miza, kjer je dr. Igor Kopač spregovoril o izzivih, ki jih prinašajo tovarne prihodnosti, med drugim o sodelovanju med znanostjo in industrijo.

Izsledki raziskave 2017