Predstavniki SRIP ToP na obisku na Bavarskem

V organizaciji Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko smo zainteresirani predstavniki SRIP-ov udeležili  dvo-dnevnega srečanja z  bavarskimi grozdi  v terminu od 31.1.2018 do 2.2.2018 na Bavarskem.

Prvi dan smo se v Ausburgu predstavili grozdu  Mehatronika in avtomatizacija (Cluster Mechatronik & Automation).
Gostitelji so nam predstavili področja grozda, organiziranost ter storitve za člane ter poslovni model.  Glede na širino področij , ki jih grozd pokriva , je zanimiv za vse SRIP-e, ki so kakorkoli povezani z industrijo, pametnimi mesti, pametnimi domovi in krožnim gospodarstvom. Navezali smo stike z vodstvom in se dogovorili, da poskušamo v naslednjem koraku najti področja, kjer bi lahko sodelovali ter za sodelovanje navdušiti tudi podjetja na obeh straneh.
Na naši strani (SRIP ToP) smo izrazili tudi željo po prikazu delujočih dobrih praks industrije 4.0 pri njihovih članih  in možnost prenosa izobraževanj o temah industrije 4.0 v naše okolje po sistemu “Train the trainer”.
Kontaktne osebe: 
Heiko Bartschat, CEO
Alexander Schäferling , odgovoren za internacionalizacij

Drugi dan smo se v Nürnbergu udeležili predstavitev grozdov, ki so združeni pod krovno organizacijo Bayern Innovativ.  Svoje delovanje in organiziranost so nam predstavili grozdi Energy, Automotive, New Materials.  Poudarili so možnost nastopa na njihovih sejmih ( npr. kot partnerska država , ipd..).
Predstavili smo jim našo ponudbo in navezali stike z vodji posameznih grozdov. V naslednjih mesecih bomo detajlno pregledali ponudbo teh grozdov in poskušali najti področja, kjer lahko ponudimo naše izdelke, storitve ali skupni razvoj.
Kontaktne osebe:
Energy – Mr. Bartl, CEO
Automotive – Mr. Czuday, Manager
New Materials – Mr. Konrad, CEO

Nato smo se vrnili v Augsburg, kjer smo srečali z Umwelt Cluster Bayern Po predstavitvi njihove dejavnosti smo predstavili možnosti sodelovanja. Na področju tovarn prihodnosti smo izpostavili predvsem senzorje, nove materiale, robotizacijo sortirnic odpadkov in načrtovanje ekološkega odtisa novega izdelka, tehnologije.
Kontaktna oseba:
Laura Jantz, M.A. Manager Projects & International Affairs

Vsi naši sogovorniki so poudarjali, da obstaja veliko možnosti za sodelovanje. Kot najhitrejšo  pot vidijo možnost medsebojnega sodelovanja v projektih Interreg AlpineSpace v obdobju 2018- 2020.
Dobili smo mnogo idej, kako v SRIP-ih članom ponuditi storitve na način, kot to delajo naši nemški kolegi.

Posebej pa se zahvaljujemo se Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko za njihov izreden angažma, odlično organizacijo in usklajevanje z gostitelji ter  odlično sodelovanje pri predstavitvah.