Srečanje Delovne skupine vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije

Ljubljana, 19. 4. 2019 – Danes je zasedala Delovna skupina vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki jo vodi državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Nevenka Ribič. Njeni člani, državni sekretarji, so obravnavali dosedanji napredek pri izvajanju S4 in ugotovili, da je v prvih treh letih njenega izvajanja, od leta 2016 do 2018, prišlo do opaznega kvalitativnega napredka pri delovanju inovacijskega ekosistema. Člani skupine so se tudi strinjali, da je bilo na osnovi S4 spodbujenih veliko uspešnih projektov in sodelovanj, še posebej med podjetji in institucijami znanja. Zasluge za to imajo tudi Strateško razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP).

Delovna skupina med drugim ugotavlja, da je glede na globalne transformacijske procese (digitalizacija, avtomatizacija) dinamika naložb v modernizacijo, raziskave, razvoj in inovacije, razvoj novih kompetenc in preostale dele svežnja ukrepov S4, ne glede na 936 milijonov evrov dodeljenih sredstev, še vedno prepočasna. Izvajanje S4 je zato v naslednjem obdobju treba še poglobiti in pospešiti.
Skupina je posebno pozornost namenila tudi dolgoročnemu napovedovanju potreb po kadrih ter odzivnemu sistemu izobraževanja, kjer je bilo ugotovljeno, da predstavlja predpogoj za uspeh ostalih stebrov S4. Državni sekretarji so obravnavali in potrdili tudi spremembe dveh akcijskih načrtov Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev, in sicer Tovarne prihodnosti in Materiali kot končni produkti, MATPRO. V okviru prvega je bila znotraj obstoječega prioritetnega tehnološkega področja ‘Razvoj sodobnih orodij in gradnikov za vodenje in nadzor sistemov in procesov’ dodana nova produktna smer ‘gradniki in storitve za lokalizacijo in navigacijo avtonomnih vozil v notranjih industrijskih prostorih’. V okviru akcijskega načrta SRIP-a MATPRO pa se je področje ‘Visoko-trdnostna jekla in njihovo preoblikovanje’ osredotočilo zgolj na lahke konstrukcije, pri čemer je ključnega pomena optimizacija tehnologij modeliranja procesov. Zato je bilo dodatno pri fokusnem področju ‘Tehnologije’ dodano novo področje skupnega razvoja in sicer ‘Modeliranje procesov izdelave materialov’.
SVRK bo informacijo o izvajanju S4 posredovala tudi v seznanitev Vladi RS.

Dr. Mark Pleško predstavil SRIP Tovarne prihodnosti kitajskim akademikom in politikom

Dr. Mark Pleško je bil kot predsednik Inženirske Akademije Slovenije (IAS) povabljen na Euro-CASE & CAE Forum on Evidence-based Scientific Policy Advice, ki se je odvijal od 15. do 17. aprila 2019 v Ma’anshanu, Anhui v republiki Kitajski. Dogodek je gostila Anhui University of Technology (AHUT).

Dr. Mark Pleško je imel predavanje z naslovom SCIENTIFIC ADVISING ON SMART MANUFACTURING – THE CASE OF SLOVENIA, kjer je predstavil koncept slovenske pametne specializacije in kot primer dobre prakse izpostavil SRIP Tovarne prihodnosti in predstavil organiziranost, področja in poslanstvo SRIP ToP. O odmevnosti dogodka priča tudi dejstvo, da je bil o dogodku objavljen tudi prispevek na kitajski nacionalni televiziji.

Veseli in počaščeni smo, da imamo take člane kot je podjetje Cosylab d.o.o. in take prodorne posameznike, kot je dr. Mark Pleško.

Posvet o uporabi umetne inteligence v industriji

Dolenjska gospodarska zbornica je v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti in Fakulteto za informacijske  študije 4. aprila 2018 organizirala  11.posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov v Novem mestu na temo umetne inteligence.  Dr.Marko Grobelnik (IJS) je predstavil osnovna izhodišča in koncepte umetne inteligence, dr. Marko Šimic(FS) njeno uporabo v pametnih tovarnah, dr.Andrej Debenjak(Cosylab)  je predstavil uporabo zdravstvu, pospeševalnikih delcev in Valerij Grašič(Iskratel) njeno uporabo pri napovedovanju potrebne razpoložljivosti operaterjev v sistemu obveščanja (112).  Predstavnik podjetja Comtrade je predstavil rešitev za velika podatkovna skladišča, dr. Miha Glavan (IJS) pa je predstavil S3 iniciativo AI+HMI, kjer Slovenijo zastopa SRIP Tovarne prihodnosti. Mag. Marko Bohar (GZS) in Rudi Panjtar(IJS) sta predstavila SRIP ToP, koncept pametnih tovarn in področja uporabe umetne intelligence v industrijskih okoljih. Dogodka se je udeležilo 60 udeležencev.