Aktivnosti na področju internacionalizacije SRIP ToP (JV Azija)

V okviru aktivnosti za internacionalizacijo SRIP ToP ter širjenje slovenskega znanja na področju plazemskih tehnologij je prof. dr. Miran Mozetič, raziskovalec in vodja Odseka za tehnologijo površin in optoelektroniko F4 na Institutu Jožef Stefan obiskal Univerzo Souphanouvong v nekdanji prestolnici Laosa, Luang Prabang, kjer je gostiteljem predstavil strategijo aktivnosti in akcijske načrte na področju plazemskih tehnologij v okviru SRIP ToP. Ta del JV Azije je močno odvisen od kmetijstva saj je glavni izvozni artikel tikov les. Država in mednarodne organizacije posledično spodbujajo nasade tikovine, vendar je opazna slabša rast zaradi okužbe semen. Tukaj se kaže priložnost za nadaljni razvoj metode plazemske sterilizacije semen, saj klasičen način z avtoklaviranjem ni primeren, učinek kemijskih metod pa je pod pričakovanji.

Prof. dr. Miran Mozetič med predavanjem na 14. APPC konferenci

Zatem se je na povabilo kot predavatelj udeležil 14. Srečanja fizikov iz Azije in Pacifika (APPC) v Kuchingu – prestolnica sultanata Sarawak (Malezija). Med predavanjem z naslovom »Plazemske tehnologije v Industriji 4.0: pregled in izzivi« je predstavil slovenske izkušnje pri plazemskih tehnologijah v S4 in posebej predstavil SRIP ToP. V B2B srečanjih, ki so sledila je sogovorcem izpostavil možnosti za povezovanje SRIP ToP z znanstveno in industrijsko sfero, posebej na področju plazemskih tehnologij, ki so zanimive za Industrijo 4.0.