Javni razpis za izplačilo finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave H2020 Projektov

Obveščamo vas o javnem razpisu, katerega predmet je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom H2020.

Javni razpis bo predvideno trajal od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020 oziroma do porabe sredstev.

Za več informacij obiščite: http://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/19/razpis-obzorje-2020.asp