TM TVP razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela

 

Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov« (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih, ki so zanimiva za članice tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«.

Podelili bodo dve nagradi, in sicer:

 • nagrado Tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov« za najboljše magistrsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2018 ali 2019 in
 • nagrado Tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov« za najboljše visokošolsko strokovno/univerzitetno diplomsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2018 ali 2019.

Poleg nagrad bodo podelili tudi do dve priznanji za magistrska dela in do dve priznanji za visokošolka strokovna/univerzitetna diplomska dela.

Širša področja, s katerih pričakujejo prijave so:

 • avtomatizacija strojev in naprav,
 • vodenje kompleksnih sistemov in tehnoloških procesov,
 • inteligentni sistemi in procesi v pametnih tovarnah,
 • diagnostika, prognostika in samo-vzdrževanje strojev in naprav,
 • avtonomna vozila,
 • podpora logističnim procesom v podjetjih,
 • tehnologije vodenja za pametno upravljanje z energijo, večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja,
 • sodobne IKT tehnologije v sistemih vodenja, npr. IoT, umetna inteligenca, oblačne tehnologije, masivni podatki (big data),
 • tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja,
 • druga področja povezana s problematiko vodenja sistemov in procesov.

Nagrade in priznanja bodo podeljena v sklopu prireditve »Dnevi avtomatike«, ki bo potekala 26. marca 2020 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Prijavitelj je lahko mentor ali podjetje, kjer je kandidat zaposlen, ali kjer je opravljal diplomsko oziroma magistrsko delo.

Vlogo z vso dokumentacijo je potrebno oddati do 20. februarja 2020. Dodatne informacije o razpisu so objavljene na spletni strani www.tvp.si (Novice).