EK razpisi v okviru programa LIFE

Evropska komisija je objavila razpise za  predloge projektov za leto 2020 v okviru programa LIFE.

Program LIFE podjetjem pomaga pri trženju svojih zelenih izdelkov, tehnologij, storitev in procesov. Ti tako imenovani close-to-market projekti sprožijo inovativne, demonstrativne rešitve, ki ponujajo jasne okoljske in / ali podnebne koristi. Razdeljen je na dva podprograma, enega za okolje (ki predstavlja 75% celotnega finančnega okvira) in drugega za podnebne ukrepe (ki predstavlja 25% okvira).

Pozivi za klimatske in okoljske projekte v okviru programa so tudi priložnost za aplikacijo tehnologij, procesov, inteligentnih sistemov, novih materialov na področju klimatskih sprememb in varovanja okolja za obvladovanje Covid 19. V odziv na pandemijo, so razpise nekoliko prilagodili in med drugim so bili roki za prijavo projektov podaljšani za dodaten mesec.

Strani razpisa za zbiranje predlogov vključujejo časovnice in aplikacijske pakete, ki so navedeni po vrsti projekta in podprogramu (okolje ali podnebni ukrepi). Za splošne informacije o tem, kdo se lahko prijavi, kako se prijaviti, predloge sporazumov in pogosta vprašanja, glejte ustrezne razdelke.

Na voljo vam je tudi posnetek ter predstavitev dogodka EU LIFE Information Day and Networking dogodek (30. april 2020).

Če želite več informacij o financiranju LIFE za projekte prilagajanja podnebnim spremembam, si oglejte posnetek namenskega spletnega seminarja.

Za dodatne informacije obiščite https://ec.europa.eu/easme/en/life.