EUSAIR anketa

EUSAIR platforma je zasnovana kot najpomembnejše orodje strategije EU za jadransko-jonsko regijo za povečanje sodelovanja zainteresiranih strani, usklajevanja in procesa izvajanja. Platformo upravlja Marche Region – Oddelek za proizvodne dejavnosti, izobraževanje in delo – v okviru strateškega projekta “Podpora upravljanju EUSAIR: Facility Point”. Znotraj platforme izvajajo raziskavo, zato vabljeni k izpolnitvi ankete s klikom tukaj.

Rok za oddajo odgovorov na anketo je 31. oktober.