Kaj so kompetence in zakaj so pomembne

Kompetence  pridobivamo skozi celotno življenje in so pogoj za uspeh v življenju in predvsem naši karieri.  Kompetence so velikokrat posledica  znanja, ki ga  pridobimo v izobraževalnem procesu, vendar pa so zelo pomembne tudi druge  kompetence, ki jih skozi življenje pridobivamo z izkustvi in izven institucij znanja .

Nove tehnologije zahtevajo nove kompetence, ki jih  zaradi počasnosti menjave kurikulov šolskega sistema  ne pridobivamo več v celoti  na institucijah znanja, marveč se vzpostavljajo novi procesi pridobivanja kompetenc.

Več o tem najdete  na naslednji povezavi