Ujemite EIT KIC Climate razpis

Obveščamo vas o EIT KIC Climate razpisu, ki bo odprt do 30.4.202 in kjer lahko pridobite podporo s strani Environmental Technology Verification (ETV) ter sredstva v vrednosti 75.000 eur za izvedbo procesa verifikacije vaše tehnologije. Prijavite se lahko v kolikor ste partner v enem izmed sodelujočih KIC (Knowledge and Innovation Communities): EIT RawMaterials, EIT Climate KIC, EIT Food, EIT Manufacturing ali EIT UrbanMobility.

ETV je orodje za pomoč inovativnim okoljskim tehnologijam pri dostopu do trga. Sestavljeno je iz prostovoljne verifikacije funkcionalne in okoljske učinkovitosti tehnologije s strani usposobljenih tretjih oseb preko testov kontrolirane kakovosti. Končni izdelek je izjava o verifikaciji ETV, ki je objavljena na spletni strani ETV in se uporablja v business-to-business odnosih. To lastnikom tehnologij omogoča, da dokumentirajo zanesljivost svojih trditev in tako odstopajo od konkurence, kupcem tehnologije pa pomaga prepoznati tehnologije, ki ustrezajo njihovim potrebam.

ETV izvajajo akreditirani verifikatorji na treh tehnoloških področjih:

  • čiščenje in monitoring vode (npr. spremljanje kakovosti vode, čiščenje pitne in odpadne vode)
  • materiali, odpadki in viri (npr. ločevanje in razvrščanje trdnih odpadkov, recikliranje materialov, izrabljeni proizvodi in kemikalije, proizvodi na osnovi biomase)
  • energija (npr. obnovljiva energija, energija pridobljena iz odpadkov, energetska učinkovitost)

Za verifikacijo je mogoče predlagati tehnologije, če so pripravljene na trg (TRL 7 do 9, izjemoma 6 ) in če predstavljajo inovativen vidik in okoljsko dodano vrednost v primerjavi z ustreznimi alternativami na trgu. Zainteresirane razvijalce tehnologije vabijo, da kotaktirajo enega izmed 12-ih akreditiranimih verifikatorjev dovolj zgodaj v svojem načrtu razvojnega projekta za verifikacijo in testiranje in s tem prihranijo stroške.

Dodatne informacije o razpisu najdete v ETV SupportInstructions and process description dokumentu.

ETV informacije: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en