ESA razpis za nove ideje o aplikacijah patentiranih inovacij

Evropska vesoljska agencija iz leta v leto razvija široko paleto inovativnih tehnologij in aplikacij, da bi se uresničila evropska vesoljska prizadevanja. Kadar člani osebja ESA sodelujejo pri oblikovanju inovacije ali izuma, lahko agencija zaprosi za patent. ESA običajno patentira od 10 do 20 izumov na leto, tako da nastane portfelj približno 580 patentnih prijav in patentov.

ESA vlaga patente s ciljem zaščite evropske vesoljske industrije. Patenti preprečujejo, da bi drugi zahtevali zasluge za naše delo, evropskim podjetjem pa omogočajo, da jih brezplačno uporabljajo za uporabo prostora in krepijo položaj ESA v smislu navzkrižnega licenciranja – izmenjave licenc z drugimi imetniki patentov.

ESA daje svojo intelektualno lastnino na voljo na podlagi prostih licenc evropskim vesoljskim podjetjem v 22 državah članicah Agencije. Za uporabo s strani podjetij zunaj držav članic ESA ali za aplikacije, ki niso v vesolju, obstaja drugačen model licenciranja, ki ESA omogoča, da zahteva licenčnine.

Kot ena redkih agencij, ki deluje v vseh vesoljskih sektorjih, se portfelj ESA razteza po temah, kot so radiofrekvenčni tovor in sistemi, strukture in pirotehnika, elektromagnetne tehnologije in tehnike, materiali in procesi, robotika, optika, električna energija, pogon in še veliko več.

Cilj razpisa je oceniti ideje za tehnično in komercialno zorenje izumov ESA glede na njihovo prihodnjo komercializacijo kot del izdelka ali storitve. To bo industriji omogočilo, da izkoristi napredek s strani osebja ESA.

Razpis prispeva k enemu od ciljev Agende ESA 2025, to je k spodbujanju komercializacije v vesoljskem sektorju.

Industrija je vabljena, da predloži ideje za nove aplikacije za katerega koli od spodaj navedenih izumov. Za vsako idejo za prijavo se pričakuje ena oddaja. Aplikacija je lahko v katerem koli sektorju, ni omejena na vesoljsko področje.

V svoji prijavi morate navesti izum(e), področje uporabe in komercialne priložnosti, trenutno stanje razvoja in ciljni TRL, predlagani načrt razvoja in izvedbe ter predvideno trajanje in stroške.

Za dodatne informacije in prijavo obiščite https://ideas.esa.int/.