Digitalizacija prinaša konkurenčnost

Slovensko-nemška gospodarska zbornica je predstavila izsledke raziskave  o digitalizaciji v slovenski industriji, pri kateri so sodelovali tudi člani SRIP ToP.  Raziskava je pokazala, da se je opazno povečalo zavedanje podjetij o pomenu digitalizacije pri povečanju njihove konkurenčnosti.
Za dosego cilja, tj. digitalna preobrazba slovenske industrije, je nujno sodelovanje države, predvsem na področju izobraževanja in zagotavljanja spodbudnega gospodarskega okolja.

 Pametna, digitalizirana podjetja niso več zgolj skice na papirju, temveč jih vse več tudi že deluje v praksi. Četrta industrijska revolucija tako ne predstavlja zgolj vpeljave informacijsko-komunikacijskih tehnologij v proizvodnjo, ampak popolno spremembo procesov v podjetjih z uvedbo digitalizacije na vse ravni poslovanja, od procesov zaposlovanja, do procesov dobave in nenazadnje do procesov odločanja. Informacijsko-komunikacijske tehnologije so pri tem zgolj podlaga za združitev vseh procesov, ki tečejo v podjetjih, na en skupni imenovalec. Osrednja točka združevanja procesov ostaja človek. Slovenska podjetja so po trenutnih primerljivih podatkih v digitalizacijo že vstopila, a kljub temu kot država zaostajamo.

Predsednica slovensko-nemške gospodarske zbornice ga. Rantzen  je predstavila izsledke raziskave in posebno zanimivo  primerjavo z raziskavama  med letoma 2016 in 2017.

Udeleženci okrogle mize 

Po zaključku predstavitve rezultatov je sledila okrogla miza, kjer je dr. Igor Kopač spregovoril o izzivih, ki jih prinašajo tovarne prihodnosti, med drugim o sodelovanju med znanostjo in industrijo.

Izsledki raziskave 2017 

 

Posvet Avtomatizacija strege in montaže – ASM’17 6.12.2017

Vabimo vas da se udeležite letošnjega posveta

Avtomatizacija strege in montaže – ASM’17
ki bo
06. decembra 2017 na sedežu GZS, Dimičeva ulica 13 v Ljubljani.

Na posvetu ASM’17 bo obravnavano aktualno stanje in novosti na področju avtomatizacije, strege in montaže s poudarkom na inteligentnih in inovativnih rešitvah, robotizaciji in povečanju učinkovitosti proizvodnih procesov z uvajanjem principov vitke proizvodnje.
Ravno tako bomo govorili o izzivih na področju Industrije 4.0 in tovarn prihodnosti. Pridobljena nova spoznanja bodo v pomoč strokovnjakom in vodilnim delavcem pri vsakodnevnem delu v podjetjih. Program posveta lahko preverite v prilogi oz. do njega in do prijavnega obrazca pristopate preko uradne spletne strani posveta www.posvet-asm.si
Okvirni tematski sklopi na posvetu Avtomatizacija strege in montaže 2017 bodo:
1. Inteligentna avtomatizacija in robotika.
2. Industrija 4.0 – dileme in izzivi
3. Tovarne prihodnosti in pametni gradniki
4. Učinkovitost proizvodnih procesov in sistemov.
5. Inovativne rešitve in vitka proizvodnja.
6. Podjetja predstavljajo – dobre prakse.

Detajlni program si lahko ogledate tudi v brošuri dogodka.

Preko uradne domače strani posveta ASM ’17 www.posvet-asm.si/ lahko:
– pridobite aktualne informacije glede posveta,
– se prijavite na posvet kot udeleženec,
– si ogledate pokrovitelje in sponzorje posveta in se povežete na njihovo domačo stran,
– si pogledate galerijo slik posveta iz preteklih let itd.
Za vaše cenjeno sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo in se že veselimo sodelovanja z vami.

GZS, Združenje Kovinske Industrije, SRIP Tovarne prihodnosti

Promocijski dogodek v Portorožu, 19.10.2017

V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za  metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran  pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO, je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi  partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega  gospodarstva.

Vabimo vas v
četrtek, 19. oktobra 2017, od 13:30 do 17:00 ure
v GH Bernardin v Portorožu  na posvet

 Povezovanje, kadrovski izzivi   in vključevanje v mednarodne verige 

Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška  razvojno-inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno  okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje  med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in  delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni  problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo  v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri.

Program:
13:30     mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, uvodni nagovor
13:40     dr. Željko Ćurić, OK Consulting, plenarno predavanje Razcepi in mostovi
14:20     odmor za kavo
14:40 – 17:00  panel Kako do kadrov prihodnosti?
Moderator: Igor. E. Bergant

SRIP-e bodo skozi moderirano diskusijo predstavili:

SRIP Tovarne prihodnosti – Franjo Bobinac, MBA, predsednik uprave Gorenja,
SRIP Pametna mesta in skupnosti – Julij Božič CIO, BTC
SRIP Pametne zgradbe in dom z lesno verigo – Boštjan Gorjup, direktor družbe BSH, hišni aparati
SRIP Mobilnost – mag. Marko Gorjup, predsednik uprave TPV,
SRIP Materiali kot končni produkti – Marko Drobnič, predsednik uprave Talum,
SRIP Medicina – dr. Mark Pleško, direktor COSYLAB,
SRIP Hrana- Anka Miklavič Lipušček, direktorica Mlekarne Planika,
SRIP Turizem –Gregor Jamnik, direktor hotela Slon,
SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo-Cveto Žalik, direktor Snage Maribor

Udeležbo na panelu in aktivno sodelovanje so potrdili tudi: prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut Jožef  Stefan, prof. dr. Gregor Anderluh, Kemijski inštitut, doc. dr. Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in  tehnologije, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo, prof. dr. Jožef Vižintin, Inženirska  akademija Slovenije, prof. dr. Matjaž Kranjc, prorektor za znanstveno in raziskovalno delo Univerze Ljubljana  in predstavnik Univerze Maribor.
Panel bo otvoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, prisostvovali pa bodo  tudi  državni sekretarji nosilnih ministrstev, ki so soodgovorni za izvedbo pametne specializacije: Franc Matjaž  Zupančič, SVRK, dr. Tomaž Boh, MIZŠ, Peter Pogačar, MDDSZ, mag. Tanja Bogataj, MJU, Tanja Strniša, MKGP   ter predsednica odbora za gospodarstvo v DZ Andreja Potočnik.

Povzetek sklepov bo podal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup.
Vabljeni so tudi predstavniki medijev.

Veseli bomo, če se nam boste lahko pridružili 19. oktobra 2017 v GH Bernardin v Portorožu .

Vabljeni!

Uradno vabilo

 

Predstavitev kompetenčnega centra Roboflex 26.9.2017

Utrinki iz prestavitve v Celju

V SRIP Tovarne prihodnosti predstavlja  KC Roboflex  stičišče malih in srednjih podjetij, ki želijo v svojo proizvodnjo posodobiti z vpeljavo robotov. V ta namen kompetenčni center ponuja dostop do celovitih informacij, znanj, tehniških in netehniških tehnologij, proizvodov in storitev s področja izbrane specializacije, z upoštevanjem pravila “vse na enem mestu”. Upoštevanje “celovitosti” se nanaša na vključenost  tehniških (tehniški procesi in kompetence) in netehniških (poslovni procesi in kompetence)  strokovnih področij, ki jih je nujno upoštevati pri reševanju uporabniških primerov  ter z njimi povezanih izzivov.
V okviru kompetenčnega centra deluje ponujajo tudi najnovejšega kolaborativnega robota proizvajalca Kuka, ki bo na voljo za demonstracije in preizkušanje zahtev strank.
Namen KC je podpirati trajnostno sodelovanje med industrijo, RR in izobraževalnimi organizacijami, strokovnimi združenji, predstavniki javnega sektorja ter ostalimi deležniki, ki imajo interes aktivnega sodelovanja na  izbranem ali izbranih področjih dolgoročnega sodelovanja.

Predstavitvene prosojnice z dogodka

Prospekt KC Roboflex

 

Konferenca Industrija 4.0 za centralno Evropo, Budimpešta 20-21.9.2017

Vabilo

Madžarsko  predsedstvo V4 , National Research, Development and Innovation Office of Hungary (NRDIO) in EU komisija Directorates-General for Regional and Urban Policy (DG REGIO)  in  Research and Innovation (DG RTD)

vas vabijo  na

Central European cooperation for Industry 4.0 workshop

on 20-21 September 2017 in Budapest, Hungary.

Dogodek omogoča srečanje  podjetnikov, raziskovalcev in znanstvenih inštitutov, da navežejo stike z novimi partnerji  in izmenjajo ideje o inovativnih rešitvah s področja  industrije 4.0

Udeležba na dogodku je brezplačna, zahtevana je le registracija.

Registracija:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S3CE_I40_Budapest2017

Uradni jezik dogodka je angleščina. Organizator ne zagotavlja prevajalskih storitev. Navodilo za obisk najdete na :

http://nkfih.gov.hu/industry4

V primeru, da se želite dogodka udeležiti, se registrirajte na njihovi uradni strani (link zgoraj), obenem pa vašo prijavo sporočite tudi na ctop@ijs.si.
V primeru, da bo interesentov za udeležbo več, bomo v okviru SRIP ToP organizirali skupni prevoz udeležencev.