Razpisi SLO

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti in zajema: Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP. Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 …

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« Preberi več »

Tetramax razpis: Entrepreneurial Technology Transfer Experiments

Odprt je zadnji razpis za »Entrepreneurial Technology Transfer Experiments (TTX)«. Splošni dolgoročni cilj Podjetniškega TTX je mobilizirati, izzvati ​​in usposabljati majhne skupine potencialnih podjetnikov v prostoru CLEC. Zato je ta TTX namenjen izključno raziskovanju in vrednotenju tržnih in poslovnih priložnosti, na primer za tipične start-up scenarije in dolgoročno pridobivanje naložb. Poudarek je na kritičnem in …

Tetramax razpis: Entrepreneurial Technology Transfer Experiments Preberi več »

Objavljena ARRS javna razpisa po načelu vodilne agencije

Obveščamo vas, da je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavila nova javna razpisa po načelu vodilne agencije: Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/20/razpis-CEUS-GA-CR-20.asp    odprt do: 04.05.2020 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih …

Objavljena ARRS javna razpisa po načelu vodilne agencije Preberi več »

Objava prvega CEUS multilateralnega razpisa, ki deluje po načelu vodilne agencije

Ustanovne partnerice Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki so 17. junija 2019 na Dunaju podpisale Sporazum o vzpostavitvi multilateralne sheme vodilne agencije, so se dogovorile za objavo prvega multilateralnega razpisa, ki deluje po načelu vodilne agencije. Objava prvega tovrstnega razpisa je načrtovana 22. 2. 2020. Partnerstvo CEUS, ki poleg ARRS vključuje FWF (Fonds zur Förderung …

Objava prvega CEUS multilateralnega razpisa, ki deluje po načelu vodilne agencije Preberi več »

Javni razpis za izplačilo finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave H2020 Projektov

Obveščamo vas o javnem razpisu, katerega predmet je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov …

Javni razpis za izplačilo finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave H2020 Projektov Preberi več »