SRIP Tovarne Prihodnosti

Izrazite podporo za vzpostavitev Nacionalnega demonstracijskega centra – Pametne tovarne

Slovenska industrija po vzoru številnih drugih držav in regij nujno potrebuje instrument na nacionalnem nivoju (one-stop-shop), ki bo omogočal vsem proizvodnim podjetjem, predvsem pa MSP, učinkovit dostop do novih produktov, storitev, tehnologij, inovacij, kreiranje poslov, izobraževanje ter internacionalizacijo.

Instrument Nacionalni demonstracijski center – Pametne tovarne” (NDC PT) bo demonstracijsko okolje uporabe tehnologij industrije 4.0/5.0 in razvojno ter testno okolje za visokotehnološke produkte, storitve, tehnologije in inovacije za proizvodna in zagonska podjetja ter raziskovalne in izobraževalne institucije. Slovenski industriji in raziskovalnim institucijam bo ponujal med drugim naslednje storitve:

  • spodbujanje podjetništva in inovacij ter usposabljanje podjetij,
  • krepitev inovacijskega ekosistema,
  • izvajanje študij izvedljivosti, testiranje, validacija in optimizacija,

·  spodbujanje tehnološkega in poslovnega prepletanja, povezovanja

NDC PT temelji na tehnološki povezljivosti kot ključnem elementu, ki upošteva nišno usmerjenost slovenskega gospodarstva in prevladujoče število malih in srednjih podjetij. Z omogočitvijo virtualne povezljivosti obstoječih lokalnih realnih distribuiranih centrov, ki izpostavljajo specializacijo glede na obstoječe kapacitete in kompetence s centralno lokacijo, je možna vzpostavitev zelo kompleksnih postavitev in procesov, usposabljanje industrijskih deležnikov za demonstracijo in uporabo novih tehnologij, kakor tudi vključevanje v mednarodne povezave.

NDC PT nastaja pod okriljem SRIP TOP-a v sodelovanju naslednjih začetnih ključnih deležnikov:

Institut »Jožef Stefan«, Univerza v Ljubljani, Gospodarska zbornica Slovenije, Razvojni center orodjarstva Slovenije – TECOS, Rudolfovo in Kompetenčni center za sisteme in tehnologije vodenja. Seveda pa bomo po fazi vzpostavitve k sodelovanju povabili tudi vas.

NDC PT prepoznavamo kot ključni strateški instrument za slovensko industrijo. To je v SRIP ToP zapisano kot eden glavnih strateških ciljev. Potrebno pa je prepričati še odločevalce v državni upravi, da zagotovijo ustrezno umestitev v operativne in finančne načrte naše države in s tem omogočijo sredstva za njegovo čimprejšnjo vzpostavitev in delovanje. Temu je namnenjeno tudi vaše pismo podpore.

Splošno podporo imamo, vsekakor pa je vaša dodatna podpora zelo močan argument v pogajanjih z odločevalci v državni upravi, zato vas prosimo, da nas podprete z izpolnitvijo in podpisom priloženega pisma podpore. Pri tem vas prosimo, da uporabite dopis z glavo vašega podjetja in vaš žig (če poslujete z žigom). Že v naprej se vam zahvaljujemo za podporo.

Ekipa SRIP ToP