Odprt dostop do raziskovalne infrastrukture JRC EC

Obveščamo vas, da je bil odprt dostop do raziskovalne infrastrukture Skupnega raziskovalnega središča Evropske Komisije (JRC EC), tako raziskovalnim organizacijam (skupnostim), kot tudi podjetjem. Glede uporabe je uveden poseben protokol. V kolikor se bo raziskava nanašala na negospodarsko dejavnost (objava – razširjanje) je predvidena brezplačna uporaba (v primeru večjih stroškov, se jih pokrije), za podjetja pa bo uporaba odplačna.

Več informacij

Prav tako pa je možen tudi dostop do določene raziskovalne opreme na IJS. Vaše želje pošljite na ctop@ijs.si in pomagali vam bomo, če bo le mogoče.

Do baze znanstvenih člankov in patentov z aplikacijo Open I SME

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« je vključen v evropski projekt Open I SME.

Glavno orodje projekta je platforma, ki podjetjem omogoča iskanje med članki in patenti več kot 10 milijonov raziskovalcev. Na voljo so povzetki znanstvenih člankov in patentov, platforma pa na podlagi iskalnih nizov izbere in rangira najzanimivejše strokovnjake.
Sistem omogoča tudi kontaktiranje le-teh preko posredniške organizacije (projektnih partnerjev in drugih posrednikov), ki lahko v sistemu kreira e-pismo in ga pošlje izbranim strokovnjakom.  Dodatne informacije o platformi najdete na projektni strani in v priloženi brošuri. Osnovno delovanje sistema je predstavljeno tudi tukaj.
Platforma je namenjena majhnim in srednje velikim podjetjem, ki želijo navezati stik s strokovnjakom za strokovno-, raziskovalno- ali razvojno sodelovanje, pregledati stanje tehnologije na področju, iskati nove razvojno-projektne ideje, jih preveriti, itd.
Uporaba platforme je za podjetja do konca trajanja projekta (maj 2018) brezplačna.  

Za dostop pošljite zahtevo na ctop@ijs.si